کد خبر: 1756368
عکس/ناکامی صداقت در تیراندازی المپیک
مهیار صداقت در ماده تفنگ سه وضعیت با قرار گرفتن در جایگاه بیستم از صعود به فینال المپیک۲۰۲۰ بازماند.