کد خبر: 1769074
فیلم / بدون تعارف با پرسنل سهند و مکران
«بدون تعارف» ، از کار بزرگ دریادلان نیروی دریایی ارتش در دو ناوشکن و ناو بندر سهند و مکران می‌گوید که پس از چهار ماه دریانوردی به کشور بازگشتند.