کد خبر: 1769747
فیلم/ وضعیت آشفته خودروهای فرسوده
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده: ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد تا خودروهای فرسوده فعلی بازیافت شوند.