کد خبر: 1771186
یادداشت؛
تغییر استاندار مهم است یا تغییر فرهنگ سازمانی؟
فرهنگ سازمانی به عنوان باورهای اساسی، مفروضات، ارزش‌ها و روش‌های تعامل تعریف می‌شود که به محیط اجتماعی و روانی منحصر به فرد یک سازمان کمک می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، فرهنگ سازمانی بر نحوه تعامل افراد و گروه‌ها با یکدیگر و همچنین با مخاطبان تأثیر می گذارد و هرچقدر شاخص های مثبت بیشتری در بدنه سازمان ها نهادینه شده باشد آن سازمان پویاتر بوده و در نتیجه ارباب رجوع را راضی تر نگه می دارد.

به طور کلی اگر در جامعه شاهد برآیند مثبت در فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات و سازمان های دولتی باشیم به تبع آن این فرهنگ در بدنه شرکت ها و سازمان های خصوصی نیز نفوذ کرده و در نهایت رضایت عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

در سطح جهانی این شاخصه در کشورهای جنوب شرق آسیا قابل توجه بوده و در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز  به خوبی نمایان است.

مدیران باید از نقش خود در حفظ یا تکامل فرهنگ سازمان آگاهی کامل داشته باشند. یک فرهنگ عمیق و جاافتاده، نحوه رفتار افراد را نشان می‌دهد که می‌تواند به کارمندان در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این چارچوب رفتاری، به نوبه خود، رضایت شغلی بالاتر را هنگامی که یک کارمند احساس کند رهبر سازمان به او کمک خواهد کرد تا هدف خود را کامل کند، تضمین می‌کند. از این منظر، فرهنگ سازمانی، رهبری و رضایت شغلی همه با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند.

در داخل ایران نیز اگر استان های مختلف را با همدیگر مقایسه کنیم شاهد تفاوت قابل توجهی در بین استان ها هستیم و در تعدادی از استان ها که پویایی سازمانی و فرهنگ سازمانی منسجمی وجود دارد شاهد توسعه عمرانی، صنعتی و اجتماعی در آن ها هستیم.

استان هایی همچون کردستان نیز که مدیران ارشد آن طی دهه های اخیر توجه آنچنانی به وضعیت فرهنگ سازمانی نکرده اند و بسیاری از نیروهای ادارات دولتی و شرکت ها و سازمان های خصولتی بر اساس رابطه و خارج از ضابطه جذب شده اند با مشکلات عدیده سازمانی مواجه بوده و در این راستا نیز با بحرانی به نام مشارکت و اعتماد مردمی مواجه هستند.

قطعاً وجود استانداری فعال با رهبری پویای سازمانی می تواند در اصلاح و تقویت فرهنگ سازمانی در ادارات کردستان موثر واقع شود هرچند که هیچکدام از استانداران دو دهه اخیر در استان کردستان به این امر توجه آنچنانی نداشته اند.

در این برهه زمانی نیز که دولتمردان دولت سیزدهم به دنبال انتخاب فردی برای سکان داری امور اجرایی کردستان هستند بهتر است تحت تأثیر نگاه های سلیقه ای احزاب سیاسی قرار نگرفته و با نیت ارتقا و ترمیم فرهنگ سازمانی در ادارات و سازمان های مستقر در استان به انتخاب استانداری توانمند همت گمارند.

یاداشت از خبات ساعدی

انتهای پیام/