کد خبر: 1771942
عکس/قاب های ماندگار از عملیات محرم
عملیات محرم در دهم آبان ۱۳۶۱ با رمز « یا زینب »در محور عین خوش - زبیدات آغاز شد.