کد خبر: 1786575
گزارش تصویری/
تصاویر/مکتب خانه های افغانستان
در برخی نقاط شهر کابل؛ مرکز افغانستان مکتب خانه هایی مشغول فعالیت هستند که با کمترین امکانات به کار خود ادامه می دهند.