کد خبر: 1787071
گزارش ویدئویی دانا/
فیلم/بازدید شخصیت های کشوری و لشکری از سومین رویداد تولید محتوای بسیج
شخصیت های مختلف کشوری و لشکری در دومین روز برگزاری سومین رویداد تولید محتوای بسیج؛ از فعالیت و رقابت شرکت کنندگان بازدید کردند.