کد خبر: 1787735
عکس/تغذیه دام های ایرلندی با جلبک
دانشمندان ایرلندی در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که افزودن جلبک دریایی به تغذیه گاو‌ها و گوسفند‌ها، موجب کاهش انتشار گاز متان می‌شود.