کد خبر: 1879516
عکس/سیل ویرانگر در«کارابوک ترکیه»
در این سیل ویرانگر خانه های چند طبقه متعددی ویران شد و خسارات زیادی به ساختمان های مسکونی وارد شد. این سیل پس از بارندگی روز گذشته در منطقه ینیس کارابوک آغاز شد.