کد خبر: 255582
گزارش تصویری/قفل های قدیمی
ایرانیان از جمله مللی هستند که در پیشرفت حرفه قفل سازی سهم عمده ای داشته اند. قفل ها در زمان های گذشته به صورت اشکال حیوانی ساخته می شد و قفل سازان ایرانی تا حدودی خلاء هنر مجسمه سازی ایران را با ساختن این نوع قفل ها پر می کردند.

به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا، ایرانیان از جمله مللی هستند که در پیشرفت حرفه قفل سازی سهم عمده ای داشته اند. قفل ها در زمان های گذشته به صورت اشکال حیوانی ساخته می شد و قفل سازان ایرانی تا حدودی خلاء هنر مجسمه سازی ایران را با ساختن این نوع قفل ها پر می کردند.
هنر قفل سازی که زمانی مشتریان فراوانی داشت از 50 سال پیش با آمدن قفل های صنعتی رو به افول گذاشته و در حال از بین رفتن است