کد خبر: 255871
گزارش تصویری/عمل جدا سازی دوقلوهای بهم چسبیده
عبدالرحمن و عبدالله دو بردار دوقلو بهم چسبیده بودند،که در شهر ریاض تحت عمل جراحی قرار گرفتند و از یکدیگر جدا شدند.