printlogo


کد خبر: 1659617تاریخ: 1399/07/30 15:56
عکس/ سمنان در روزهای قرمز کرونایی
عکس/ سمنان در روزهای قرمز کرونایی
موج سوم و شدیدتر شیوع ویروس کرونا از هفته های قبل و آغازین فصل پاییز شروع شده است. امروز اکثراً و تقریباً تمام نقاط استان سمنان در شرایط و وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.


لینک مطلب: https://www.dana.ir/News/1659617.html