printlogo


کد خبر: 1721995تاریخ: 1400/01/17 14:23
نقش شورا در توسعه و بهبود مدیریت شهری/ یک عضو شورای شهر چه وظایف و اختیاراتی دارد؟!
نقش شورا در توسعه و بهبود مدیریت شهری/ یک عضو شورای شهر چه وظایف و اختیاراتی دارد؟!
شورا‌های شهر می‌توانند با جلوگیری از تراکم انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر‌ها، مانع توسعه نامتوازن شهر‌ها شده و به پویایی آن کمک کنند. از این رو انتخاب افراد متخصص و متعهد از سوی مردم می تواند بیشترین کمک را به بالا بردن کیفیت زندگی عموم جامعه داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به لحاظ تأثیری که در مدیریت شهری دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. از این حیث در کنار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا مهم‌ترین انتخابات کشور به حساب می‌آید.

 
مهم‌ترین وظیفه شوراها انتخاب شهردار و برنامه ریزی برای شهر و روستا است.
 
فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراهای شهر و روستا اختصاص دارد. این اصل پس از ۲۰ سال برای نخستین بار در سال ۱۳۷۷ در “دولت اصلاحات” اجرا شد.
 
انتخابات اولین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، در روز ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد. مردم حدود ۱۸۵هزار تن اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها را در سراسر کشور برگزیدند. مجموع مشارکت نزدیک به ۲۴ میلیون نفر بوده‌است.
 
این نخستین انتخابات سراسری و کامل شوراهای محلی بر اساس قانون‌اساسی بود که با گذشت ۲۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد و و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراها رسما آغاز به کار کردند.
 
پس از آن تاکنون پنج دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شده است و در ۲۸خرداد ماه ۱۴۰۰ ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود.
 
اما شوراهای اسلامی شهر چه وظایفی دارند؟!
 
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد
 
۱-  انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
 
۲-   بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حله ای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
 
۳-   نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
 
۴-   همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
 
۵-   برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
 
۶-   تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
 
۷-   اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.
 
۸-   نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
 
۹-   تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
 
۱۰-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
 
۱۱-  همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
 
۱۲-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
 
۱۳-  تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان کارمزد.
 
۱۴-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
 
۱۵-  تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
 
۱۶-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
 
۱۷-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
 
۱۸-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
 
۱۹-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
 
۲۰-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
 
۲۱-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
 
۲۲-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
 
۲۳-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
 
۲۴-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
 
۲۵-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
 
۲۶-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
 
۲۷-  تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
 
۲۸-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
 
۲۹-  وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
 
۳۰-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
 
۳۱-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی بع شئرای شهرستا ن و استا ن ارسال کند.
 
۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
 
۳۳- همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات
 
۳۴- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی
 
نظارت نمایندگان بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 
مجلس ۵ نفراز نمایندگان را به عنوان اعضای “هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها” انتخاب کرده و مجمع نمایندگان هر استان ۳ نفر را برای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کرده است.
 
وظایف اصلی این هیات نظارت بر نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات و تائید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
 
در استان گیلان نیز اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از برگزاری رأی مشخص و اعلام شدند.
 
 
لازم به ذکر است، “خلیل بهروزی فر” نماینده فومن و شفت به عنوان رئیس، “غلامرضا مرحبا” نماینده آستارا به عنوان نایب رئیس و جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و خمام به عنوان سخنگوی هیأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در گیلان انتخاب شدند.
 
اما آنچه اهمیت دارد نقش شورا در توسعه و بهبود مدیریت شهری است.
 
شورا‌های شهر می‌توانند با جلوگیری از تراکم انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر‌ها، مانع توسعه نامتوازن شهر‌ها شده و به پویایی آن کمک کنند. از این رو انتخاب افراد متخصص و متعهد از سوی مردم می تواند بیشترین کمک را به بالا بردن کیفیت زندگی عموم جامعه داشته باشد. پس در انتخابات آنچه که اهمیت دارد، انتخاب فرد اصلح است؛ حال در جایگاه شوراهای شهر و روستا باشد یا در جایگاه نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری.
نقش رسانه‌ در انتخاب شخص اصلح
کیوان میرزایی در گفتگو با خبرنگار ۸دی، با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی امروزه یک رسانه مستقل محسوب می‌شوند بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در جریان سازی و سوق دادن مردم به شرکت در انتخابات و انتخاب یک شخص بسیار موثر هستند.
 
رئیس سازمان بسیج اساتید استان گیلان با اشاره به اینکه امپراطوری رسانه‌ای در دنیا افکار مردم را به نفع خود بهره برداری می‌کند افزود: بر خلاف جریان غرب، نیروهای انقلابی در پی شکل دادن یک مجموعه حکمرانی مناسب و قابل قبول بر مبنای عدالت و انصاف هستند.
 
میرزایی با بیان اینکه فضای مجازی و اینترنت اثر دوگانه دارد گفت: این فضا می‌تواند ما را به سمت انتخاب شخص اصلح در انتخابات سوق دهد و همه چیز بستگی به نحوه استفاده ما از ابزار تبلیغاتی دارد.
 
انتهای پیام/

لینک مطلب: https://www.dana.ir/News/1721995.html