printlogo


کد خبر: 1755574تاریخ: 1400/05/09 08:57
عکس/چهره زشت فقر در هائیتی
عکس/چهره زشت فقر در هائیتی
خشونت در پایتخت هائیتی افزایش یافته است زیرا گروه های رقیب با یکدیگر مبارزه می کنند و این مبارزات باعث فقر و بیکاری در این کشور شده است.


لینک مطلب: https://www.dana.ir/News/1755574.html