اخبار داغ

گزارش ارسالی شهروند خبرنگار/

صدای سوت فوتبال در استادیوم شهید بهزادنیا چهاربیشه خاطره شد/بی مهری به زیرساخت های ورزشی موجب افول فوتبال مسجدسلیمان می شود +تصاویر

صدای سوت فوتبال در استادیوم شهید بهزادنیا چهاربیشه خاطره شد/بی مهری به زیرساخت های ورزشی موجب افول فوتبال مسجدسلیمان می شود +تصاویر
استادیوم شهید بهزاد نیا مسجدسلیمان تنها استادیوم فوتبال متعلق به اداره ورزش و جوانان شهرستان می باشد که در حال حاضر با بی مهری های فراوان به زمین خاکی و بدون چمن و فاقد هر گونه امکانات تبدیل شده است
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آسماری؛ استادیوم شهید بهزاد نیا مسجدسلیمان تنها استادیوم  فوتبال متعلق به اداره ورزش و جوانان شهرستان می باشد که در حال حاضر با  بی مهری های فراوان به زمین خاکی و بدون  چمن و فاقد هر گونه امکانات تبدیل شده است تا جایی که در سال های اخیر هیچ یک از بازی های لیگ فوتبال شهرستان در این مکان برگزار نشده و هیأت فوتبال تمامی مسابقات پایه و بزرگسالان خود را در دیگر استادیوم های متعلق به شرکت نفت برگزار می نماید..

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ز آسماری, آسماری, آسماری,  استادیوم شهید بهزاد نیا مسجدسلیمان تنها استادیوم  فوتبال متعلق به اداره ورزش و جوانان شهرستان می باشد که در حال حاضر با  بی مهری های فراوان به زمین خاکی و بدون  چمن و فاقد هر گونه امکانات تبدیل شده است تا جایی که در سال های اخیر هیچ یک از بازی های لیگ فوتبال شهرستان در این مکان برگزار نشده و هیأت فوتبال تمامی مسابقات پایه و بزرگسالان خود را در دیگر استادیوم های متعلق به شرکت نفت برگزار می نماید..,  استادیوم شهید بهزاد نیا مسجدسلیمان تنها استادیوم  فوتبال متعلق به اداره ورزش و جوانان شهرستان می باشد که در حال حاضر با  بی مهری های فراوان به زمین خاکی و بدون  چمن و فاقد هر گونه امکانات تبدیل شده است تا جایی که در سال های اخیر هیچ یک از بازی های لیگ فوتبال شهرستان در این مکان برگزار نشده و هیأت فوتبال تمامی مسابقات پایه و بزرگسالان خود را در دیگر استادیوم های متعلق به شرکت نفت برگزار می نماید.., استادیوم شهید بهزاد نیا مسجدسلیمان تنها استادیوم  فوتبال متعلق به اداره ورزش و جوانان شهرستان می باشد که در حال حاضر با  بی مهری های فراوان به زمین خاکی و بدون  چمن و فاقد هر گونه امکانات تبدیل شده است تا جایی که در سال های اخیر هیچ یک از بازی های لیگ فوتبال شهرستان در این مکان برگزار نشده و هیأت فوتبال تمامی مسابقات پایه و بزرگسالان خود را در دیگر استادیوم های متعلق به شرکت نفت برگزار می نماید..,

 

, ,

 

,

محله چهاربیشه قبل از پیروزی انقلاب بواسطه وجود خرمنگاهی در مرکز آن که بعدها به زمین فوتبال فصلی و هم اکنون به ورزشگاه شهید بهزادنیا مسجدسلیمان تبدیل گردیده است شاهد و نظاره گر حضور جوانان ورزشکار و فوتبالیست های بود که با کمترین امکانات برای داشتن آینده روشن فوتبالی خود تلاش و کوشش می کردند. اما این حضور در طول زمان بواسطه سهل انگاری متولیان امر در تامین و نگهداری زمین نیمه چمن آن کاسته شد به شکلی که سالهاست دیگر صدای سوت و هیاهوی ورزشی در آن تبدیل به خاطره گردیده و شاید بازگشت به آن دوران یک رویایی باشد..

, محله چهاربیشه قبل از پیروزی انقلاب بواسطه وجود خرمنگاهی در مرکز آن که بعدها به زمین فوتبال فصلی و هم اکنون به ورزشگاه شهید بهزادنیا مسجدسلیمان تبدیل گردیده است شاهد و نظاره گر حضور جوانان ورزشکار و فوتبالیست های بود که با کمترین امکانات برای داشتن آینده روشن فوتبالی خود تلاش و کوشش می کردند. اما این حضور در طول زمان بواسطه سهل انگاری متولیان امر در تامین و نگهداری زمین نیمه چمن آن کاسته شد به شکلی که سالهاست دیگر صدای سوت و هیاهوی ورزشی در آن تبدیل به خاطره گردیده و شاید بازگشت به آن دوران یک رویایی باشد.., محله چهاربیشه قبل از پیروزی انقلاب بواسطه وجود خرمنگاهی در مرکز آن که بعدها به زمین فوتبال فصلی و هم اکنون به ورزشگاه شهید بهزادنیا مسجدسلیمان تبدیل گردیده است شاهد و نظاره گر حضور جوانان ورزشکار و فوتبالیست های بود که با کمترین امکانات برای داشتن آینده روشن فوتبالی خود تلاش و کوشش می کردند. اما این حضور در طول زمان بواسطه سهل انگاری متولیان امر در تامین و نگهداری زمین نیمه چمن آن کاسته شد به شکلی که سالهاست دیگر صدای سوت و هیاهوی ورزشی در آن تبدیل به خاطره گردیده و شاید بازگشت به آن دوران یک رویایی باشد..,

 

,

 

,  ,  , ,

 

,

در حال حاضر با مراجعه به این استادیوم ورزشی شاهد تضادهای گوناگونی از قبیل احداث سکوی جدید تماشاگران برای زمینی که در آن مسابقه برگزار نمی شود، سرویس بهداشتی بدون آب، برج روشنایی بدون برق در چهار سوی زمین، رختکن های تاریک و... هستیم که همه این امکانات با تعریف کردن پروژه بازسازی با بازه زمانی چند ماه در اوایل دهه 1380 باعث به تعطیلی کشانده شدن این ورزشگاه تا سال 1391 گردید و تا کنون بعد از سپری کردن قریب 15 سال هنوز منتظر تدبیر و نگاه متولی ورزش شهرستان و استانی که دو دوره پشت سر هم مدیر کل ورزش و جوانانش از فرزندان مسجدسلیمان است، می باشیم. این بی تفاوتی ها کار را به جای رسانده که مدیران متعدد اداره ورزش و جوانان در چند سال اخیر حتی با سهل انگاری های خود باعث به پایین کشانده شدن تابلو این ورزشگاه که متبرک به نام شهید والا مقام هوشنگ بهزادنیا که روزی خود در همین زمین ورزشی فوتبال بازی می کرد، شدند.

, در حال حاضر با مراجعه به این استادیوم ورزشی شاهد تضادهای گوناگونی از قبیل احداث سکوی جدید تماشاگران برای زمینی که در آن مسابقه برگزار نمی شود، سرویس بهداشتی بدون آب، برج روشنایی بدون برق در چهار سوی زمین، رختکن های تاریک و... هستیم که همه این امکانات با تعریف کردن پروژه بازسازی با بازه زمانی چند ماه در اوایل دهه 1380 باعث به تعطیلی کشانده شدن این ورزشگاه تا سال 1391 گردید و تا کنون بعد از سپری کردن قریب 15 سال هنوز منتظر تدبیر و نگاه متولی ورزش شهرستان و استانی که دو دوره پشت سر هم مدیر کل ورزش و جوانانش از فرزندان مسجدسلیمان است، می باشیم. این بی تفاوتی ها کار را به جای رسانده که مدیران متعدد اداره ورزش و جوانان در چند سال اخیر حتی با سهل انگاری های خود باعث به پایین کشانده شدن تابلو این ورزشگاه که متبرک به نام شهید والا مقام هوشنگ بهزادنیا که روزی خود در همین زمین ورزشی فوتبال بازی می کرد، شدند., در حال حاضر با مراجعه به این استادیوم ورزشی شاهد تضادهای گوناگونی از قبیل احداث سکوی جدید تماشاگران برای زمینی که در آن مسابقه برگزار نمی شود، سرویس بهداشتی بدون آب، برج روشنایی بدون برق در چهار سوی زمین، رختکن های تاریک و... هستیم که همه این امکانات با تعریف کردن پروژه بازسازی با بازه زمانی چند ماه در اوایل دهه 1380 باعث به تعطیلی کشانده شدن این ورزشگاه تا سال 1391 گردید و تا کنون بعد از سپری کردن قریب 15 سال هنوز منتظر تدبیر و نگاه متولی ورزش شهرستان و استانی که دو دوره پشت سر هم مدیر کل ورزش و جوانانش از فرزندان مسجدسلیمان است، می باشیم. این بی تفاوتی ها کار را به جای رسانده که مدیران متعدد اداره ورزش و جوانان در چند سال اخیر حتی با سهل انگاری های خود باعث به پایین کشانده شدن تابلو این ورزشگاه که متبرک به نام شهید والا مقام هوشنگ بهزادنیا که روزی خود در همین زمین ورزشی فوتبال بازی می کرد، شدند.,

 

,

.

, ., ., ,

, , , ,

 

,

با کمی تامل این سوال به ذهن می رسد که اگر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان دارای زمین چمن نفتون و بی بی یان جهت برگزاری مسابقات فوتبال نبود هیات فوتبال و اداره ورزش و جوانان در این سال ها چگونه پاسخگوی نیاز علاقه مندان و فوتبالیست های شهرستان می بودند؟ طبق شنیده ها گویا اداره ورزش و جوانان استان بعنوان کارفرما پروژه بازسازی ورزشگاه شهید بهزادنیا در سال گذشته با ارایه دفترچه عملکرد خبر از اتمام و بهره برداری عملیات بازسازی این ورزشگاه داده است که باعث تعجب همگان شد. خبری که فراگیر شدنش باعث بُهت و شگفتی گردیده بود تا به الان با پیگیری های فروان اهالی ورزش دوست چهاربیشه و باشگاه فرهنگی ورزشی زاگرس که بیشترین بهره را از این ورزشگاه می بردند بدون تحقق مانده است. تغییرات فراوان ریاست اداره ورزش شهرستان در چند سال اخیر و عدم توجه به مطالبات مردمی برای احیای این زمین ورزشی باعث شد هر روز وعده رفع کاستی ها به روزهای آینده موکول شود اما دریغ از ذره ای عمل که اگر اینچنین بود شاید شاهد شرایط اسفناک کنونی نبودیم.

, با کمی تامل این سوال به ذهن می رسد که اگر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان دارای زمین چمن نفتون و بی بی یان جهت برگزاری مسابقات فوتبال نبود هیات فوتبال و اداره ورزش و جوانان در این سال ها چگونه پاسخگوی نیاز علاقه مندان و فوتبالیست های شهرستان می بودند؟ طبق شنیده ها گویا اداره ورزش و جوانان استان بعنوان کارفرما پروژه بازسازی ورزشگاه شهید بهزادنیا در سال گذشته با ارایه دفترچه عملکرد خبر از اتمام و بهره برداری عملیات بازسازی این ورزشگاه داده است که باعث تعجب همگان شد. خبری که فراگیر شدنش باعث بُهت و شگفتی گردیده بود تا به الان با پیگیری های فروان اهالی ورزش دوست چهاربیشه و باشگاه فرهنگی ورزشی زاگرس که بیشترین بهره را از این ورزشگاه می بردند بدون تحقق مانده است. تغییرات فراوان ریاست اداره ورزش شهرستان در چند سال اخیر و عدم توجه به مطالبات مردمی برای احیای این زمین ورزشی باعث شد هر روز وعده رفع کاستی ها به روزهای آینده موکول شود اما دریغ از ذره ای عمل که اگر اینچنین بود شاید شاهد شرایط اسفناک کنونی نبودیم., با کمی تامل این سوال به ذهن می رسد که اگر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان دارای زمین چمن نفتون و بی بی یان جهت برگزاری مسابقات فوتبال نبود هیات فوتبال و اداره ورزش و جوانان در این سال ها چگونه پاسخگوی نیاز علاقه مندان و فوتبالیست های شهرستان می بودند؟ طبق شنیده ها گویا اداره ورزش و جوانان استان بعنوان کارفرما پروژه بازسازی ورزشگاه شهید بهزادنیا در سال گذشته با ارایه دفترچه عملکرد خبر از اتمام و بهره برداری عملیات بازسازی این ورزشگاه داده است که باعث تعجب همگان شد. خبری که فراگیر شدنش باعث بُهت و شگفتی گردیده بود تا به الان با پیگیری های فروان اهالی ورزش دوست چهاربیشه و باشگاه فرهنگی ورزشی زاگرس که بیشترین بهره را از این ورزشگاه می بردند بدون تحقق مانده است. تغییرات فراوان ریاست اداره ورزش شهرستان در چند سال اخیر و عدم توجه به مطالبات مردمی برای احیای این زمین ورزشی باعث شد هر روز وعده رفع کاستی ها به روزهای آینده موکول شود اما دریغ از ذره ای عمل که اگر اینچنین بود شاید شاهد شرایط اسفناک کنونی نبودیم.,

 

,

.

, ., ., ,

 

,

بیش از دو سال می باشد که مدیران مرتبط شهری در بحث انشعاب آب این مجموعه ورزشی که عمده ترین مشکل آن می باشد کوتاهی می کنند و اداره آبفا شهری و اداره ورزش و جوانان برای حل این بحران به توافق نرسیده اند و حیاتی ترین نیاز چمن زمین فوتبال که آب است  ورزشگاه از آن محروم می باشد.

, بیش از دو سال می باشد که مدیران مرتبط شهری در بحث انشعاب آب این مجموعه ورزشی که عمده ترین مشکل آن می باشد کوتاهی می کنند و اداره آبفا شهری و اداره ورزش و جوانان برای حل این بحران به توافق نرسیده اند و حیاتی ترین نیاز چمن زمین فوتبال که آب است  ورزشگاه از آن محروم می باشد., بیش از دو سال می باشد که مدیران مرتبط شهری در بحث انشعاب آب این مجموعه ورزشی که عمده ترین مشکل آن می باشد کوتاهی می کنند و اداره آبفا شهری و اداره ورزش و جوانان برای حل این بحران به توافق نرسیده اند و حیاتی ترین نیاز چمن زمین فوتبال که آب است  ورزشگاه از آن محروم می باشد.,

.

, ., .,

با وجود تمام کوتاهی هایی که از جانب مدیران ادوار گذشته اداره ورزش و هیات فوتبال انجام شد اما جوانان منطقه چهاربیشه و تیم ریشه دار زاگرس مسجدسلیمان با استفاده از همین زمین بی کیفیت موفق شد در فصل95_94 قهرمان لیگ شهرستان گردد و در فصل96_95 در مسابقات لیگ فوتبال دسته اول استان خوزستان حضور پیدا کند که مهمترین دلیل عدم صعود این تیم منسجم به لیگ برتر استان نامطلوب بودن زمین در بازی های خانگی بوده است.  ورزشکارانی بودند که بعلت تمرین کردن در این زمین غیر استاندارد متحمل مصدومیت های شدید شدند که بعضاً منجر به خداحافظی از فوتبال هم شد تا جایی که با حضور تیم نفت در لیگ آزادگان و لیگ برتر هر ساله و به مرور بازیکنان بومی بعلت نبود امکانات نتواستند استعدادهای خود را شکوفا کنند و نظر مربیان این تیم را جلب کنند. با وجود این بی مهری ها به زیر ساخت های فوتبال شهرستان که بی ترید انتظار باز کردن گره های آن از متولیان اداره ورزش و نمایندگان مجلس شهرستان در چند سال اخیر می رفت و می رود امیدوار هستیم با این چند سطر ضمن قبول کوتاهی های خود برای رفع این معضلات تدبیر کنند و دیگر بیش از این شاهد افول فوتبال مسجدسلیمان نباشیم..

, با وجود تمام کوتاهی هایی که از جانب مدیران ادوار گذشته اداره ورزش و هیات فوتبال انجام شد اما جوانان منطقه چهاربیشه و تیم ریشه دار زاگرس مسجدسلیمان با استفاده از همین زمین بی کیفیت موفق شد در فصل95_94 قهرمان لیگ شهرستان گردد و در فصل96_95 در مسابقات لیگ فوتبال دسته اول استان خوزستان حضور پیدا کند که مهمترین دلیل عدم صعود این تیم منسجم به لیگ برتر استان نامطلوب بودن زمین در بازی های خانگی بوده است.  ورزشکارانی بودند که بعلت تمرین کردن در این زمین غیر استاندارد متحمل مصدومیت های شدید شدند که بعضاً منجر به خداحافظی از فوتبال هم شد تا جایی که با حضور تیم نفت در لیگ آزادگان و لیگ برتر هر ساله و به مرور بازیکنان بومی بعلت نبود امکانات نتواستند استعدادهای خود را شکوفا کنند و نظر مربیان این تیم را جلب کنند. با وجود این بی مهری ها به زیر ساخت های فوتبال شهرستان که بی ترید انتظار باز کردن گره های آن از متولیان اداره ورزش و نمایندگان مجلس شهرستان در چند سال اخیر می رفت و می رود امیدوار هستیم با این چند سطر ضمن قبول کوتاهی های خود برای رفع این معضلات تدبیر کنند و دیگر بیش از این شاهد افول فوتبال مسجدسلیمان نباشیم.., با وجود تمام کوتاهی هایی که از جانب مدیران ادوار گذشته اداره ورزش و هیات فوتبال انجام شد اما جوانان منطقه چهاربیشه و تیم ریشه دار زاگرس مسجدسلیمان با استفاده از همین زمین بی کیفیت موفق شد در فصل95_94 قهرمان لیگ شهرستان گردد و در فصل96_95 در مسابقات لیگ فوتبال دسته اول استان خوزستان حضور پیدا کند که مهمترین دلیل عدم صعود این تیم منسجم به لیگ برتر استان نامطلوب بودن زمین در بازی های خانگی بوده است.  ورزشکارانی بودند که بعلت تمرین کردن در این زمین غیر استاندارد متحمل مصدومیت های شدید شدند که بعضاً منجر به خداحافظی از فوتبال هم شد تا جایی که با حضور تیم نفت در لیگ آزادگان و لیگ برتر هر ساله و به مرور بازیکنان بومی بعلت نبود امکانات نتواستند استعدادهای خود را شکوفا کنند و نظر مربیان این تیم را جلب کنند. با وجود این بی مهری ها به زیر ساخت های فوتبال شهرستان که بی ترید انتظار باز کردن گره های آن از متولیان اداره ورزش و نمایندگان مجلس شهرستان در چند سال اخیر می رفت و می رود امیدوار هستیم با این چند سطر ضمن قبول کوتاهی های خود برای رفع این معضلات تدبیر کنند و دیگر بیش از این شاهد افول فوتبال مسجدسلیمان نباشیم..,

 

,

 

,

, , , ,

, ,

 

,

انتهای پیام/

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه