شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 14:14 منتشر شده در مورخ: 1398/06/27 شناسه خبر: 1522441

اثر پیاده سازی ERP بر قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

اثر پیاده سازی ERP بر قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری
پیاده سازی سیستم ERP از طریق بالا بردن دسترسی و کنترل اطلاعات مدیریتی و ساده سازی ها ممکن است باعث افزایش فرصت مدیریت کردن اطلاعات حسابداری شود و این مسئله قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری را به شدت متأثر خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛پیاده سازی سیستم ERP از طریق بالا بردن دسترسی و کنترل اطلاعات مدیریتی و ساده سازی ها ممکن است باعث افزایش فرصت مدیریت کردن اطلاعات حسابداری شود و این مسئله قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری را به شدت متأثر خواهد کرد.  از ویژگی های بارز اطلاعات حسابداری، قابلیت اتکا و مربوط بودن (به موقع بودن و صداقت در ارائه) است که در صورت رعایت نشدن هر یک، ممکن است پیاده سازی سیستم های ERP آسیب ببیند.

مدیریت می تواند از این طریق اطلاعات حسابداری را در جهت اهداف خودش برای گزارش کردن نتایج مالی، مورد استفاده قرار دهد. در حالی که این نتایج شرایط مالی حقیقی شرکت را نشان نمی دهند. بنابراین صداقت در ارائه و در حقیقت قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، ممکن است در جریان پیاده سازی نرم افزار حسابداری بهای تمام شده آسیب ببیند. در حالی که پیاده سازی ERP می تواند بر روی به موقع بودن اطلاعات حسابداری و در نتیجه افزایش مربوط بودن آن، اثر مثبتی داشته باشد.

 همچنین پژوهش های علمی نشان داده اند که اتخاذ ERP منجر به نوعی موازنه بین افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان خارجی صورتهای مالی می شود. بعد از پیاده سازی سیستم، شرکت ها به طور همزمان یک کاهش در تأخیر گزارشگری و یک افزایش در سطح تعهدات احتیاطی خود را تجربه می کنند.

از آنجایی که غالبا دو ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری (قابلیت اتکا و مربوط بودن)، همزمان با هم اتفاق نمی افتند، نتایج بررسی ها نشان داده است که پیاده سازی نرم افزارهای ERP قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد ولی پیاده سازی سیستم های ERP سبب افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می شود. از طرفی دیگر توسعه پیاده سازی سیستم های ERP با قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری، رابطه معکوس و با مربوط بودن اطلاعات حسابداری رابطه مستقیم دارد.

در تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ، نمونه ای متشکل از ۹۰ شرکت را در دوره زمانی ۹۰ - ۸۴ مورد بررسی قرار دادند.

نتایج بررسی ها و آزمون ها در کل حاکی از تایید فرضیه ی اول که نشان دهنده ی تاثیر مستقیم پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر شاخص های قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری بوده، می باشد .گرچه فرضیه دوم تایید نشد که ممکن است ناشی از نبود اطلاعات کافی میزان اجرای سیستم ERP  در شرکت های نمونه مورد بررسی باشد. از این رو بعد از بررسی های انجام شده نتایج نشان می دهند که بین پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

همچنین در تحقیقی دیگر، «اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری بر اساس برنامه ریزی منابع سازمانی» را مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده از این پژوهش، بیان می کند که یکپارچه سازی سیستم اطلاعات حسابداری در داخل برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ارتباط مربوط بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد و باعث کاهش درجه ای از عدم قطعیت در تصمیم تصمیم‌گیرنده می گردد.

 

https://www.dana.ir/1522441
ارسال نظر
نظرات