شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 11:55 منتشر شده در مورخ: 1398/12/07 شناسه خبر: 1585688

بانک مرکزی: چک های برگشتی زیاد شد

بانک مرکزی: چک های برگشتی زیاد شد
حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۹ درصد و ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر 8 میلیون و 400 فقره چک به ارزشی حدود ١١ ٥ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.8 درصد و 12.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢ میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٦٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

51 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در دی ماه 98 در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 32.7 درصد، 10.3 درصد و ٨ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 64.1 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.4 درصد)، اصفهان (6.5 درصد) و خراسان رضوی (6.2 درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

* چقدر چک‌ در دی ماه وصول شد؟

بالغ بر ٧ میلیون و 700 هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ٩٩٣ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.9 درصد و 12.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91.8 درصد و 89.9 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 91.7 درصد و 89.5 درصد و در دی ماه ١٣٩٧ به ترتیب برابر 89.4 درصد و 88.1 درصد بوده است.

حدود 2 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥١٧ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد 92.6 درصد و از نظر ارزش 91.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان (93.5 درصد)، یزد (٩٣ درصد) و البرز (92.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (84.8 درصد)، چهارمحال و بختیاری (87.8 درصد) وکردستان و لرستان (هرکدام 88.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های ایلام (93.2 درصد)، البرز (91.7 درصد) و گیلان (91.5 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کرمانشاه (80.2 درصد)، کرمان (82.7 درصد) و خراسان جنوبی (83.4 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

* ریز آمار چک‌های برگشتی

حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.9 درصد و 7.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب از کل تعـداد و مبلـغ چک‌های مبادله شده در دی‌ماه ١٣٩٨ به ترتیب 8.2 درصد و 10.1 درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 8.3 درصد و 10.5 درصد و در دی ماه سال ١٣٩٧ به ترتیب برابر 10.6 درصد و 11.9 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢� ٥ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ٥ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 7.4 درصد و از نظر ارزش 8.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (15.2 درصد)، چهارمحال و بختیاری (12.2 درصد) وکردستان و لرسـتان (هرکـدام 11.7 درصـد) اختصـاص یافتـه اسـت و در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌هـای برگشتی بـه کل ارزش چک‌هـای مبادلـه شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمانشاه (19.8 درصـد)، کرمان (17.3 درصـد) و خراسان جنوبی (16.6 درصد) اختصـاص یافته است و استان‌های ایلام (6.8 درصد)، البرز (8.3 درصد) و گیلان (8.5 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

* چرا چک‌های برگشتی زیاد شد؟

بالغ بر ٦٦٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١ ٥ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.1 درصد و از نظر ارزش 94.1 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ١٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.4 درصد و از نظر مبلغ 91.5 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

انتهای پیام

انتهای پیام

https://www.dana.ir/1585688
ارسال نظر
نظرات