شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان کردستان
ساعت: 12:36 منتشر شده در مورخ: 1399/01/16 شناسه خبر: 1596269
استاد دانشگاه کردستان:

اقتصاد نفتی و منطقه محور مانع جهش تولید است

اقتصاد نفتی و منطقه محور مانع جهش تولید است
استاد دانشگاه کردستان گفت: اقتصاد نفتی و تک محصولی و تمرکز بر چند منطقه خاص مانع جهش تولید است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حامد قادرزاده اقتصاددان، استاد و عضو هیت علمی دانشگاه کردستان در گفتگو با خبرنگار کُردتودی،  اظهار داشت: بهره وری تولید در شرایطی افزایش می یابد که توزیع عادلانه فعالیت و جمعیت به ویژه وجود سرمایه انسانی در هر منطقه به اندازه کافی و بر اساس مزیت موجود در هر منطقه، وجود داشته باشد.

وی افزود: علیرغم این که بیش از یک دهه شعارهای کشور اقتصادی است ولی هنوز این موضوع به گفتمان ملی تبدیل نشده است. سال ۱۳۹۸ تحت عنوان رونق تولید هم گذشت و بررسی ها نشان می دهد در هر بخشی فرصت تولید برای بخش خصوصی فراهم شده نه فقط مشکلات تولیدی در جهت حل مشکلات حرکت کرده بلکه با ایجاد سرریزهای درآمدی به بخش عمومی هم مساعدت کرده است. برای مثال تولیدات بخش کشاورزی که در جهت ایجاد فایده های شکلی سوق داده شد و فرآوری گردید به حال اقتصاد این روزهای پر درد جهانی ناشی از بیماری کرونا چنان کمک کرده که رفتار متفاوت اقتصادی داخل و خارج کشور را به خوبی نشان می دهد.

دکتر قادر زاده در  ادامه افزود:همانگونه که می دانیم توسعه اقتصادی با افزایش ارزش افزوده در همه بخش ها تحقق می یابد. چرا که اساسا جمع ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر جلوگیری از دوبار یا چند بار شماری) کیک اقتصادی جامعه یا همان درآمد ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

وی عنوان نمود: تولید در اقتصاد همواره با هزینه ها  و منافع جانبی همراه است تولید با کمترین هزینه جانبی و بیشترین منافع جانبی یعنی در مسیر توسعه پایدار حرکت صورت گرفتن و شاید بتوان گفت  یکی از مصادیق جهش تولید همان تولید با حداقل هزینه ملموس و غیر ملموس  است.

این استاد دانشگاه به یکی از اشکالات تولید در ایران  که هزینه بالای تولید است اشاره کرد و عنوان نمود: این هزینه به هزینه های مستقیم تولید بر می‌گردد و آن ناشی از این است که تولید بر اساس مزیت نسبی نیست و موجب اریب اقتصادی فراوانی در جامعه شده است و وجود مناطق برخوردار، نیمه برخوردار  و کمتر برخوردار از پیامدهای همین است و دوم این که نرخ بالای استثمار در تولید (ناشی از سرریز نیروی کار مناطق نیمه برخوردار و کمتر برخوردار به مناطق برخوردار است) باعث شده است که هرم اقتصادی نامطلوبی شکل گیرد و با ایجاد رانت‌های اقتصادی ناشی از جمعیت و تقاضای بالای تولید در محل، انتقال تولید به سایر مناطق با قیمت بالا صورت بگیرد و این موجب انتقال جمعیت به مناطق پرجمعیت را بیش از پیش تشدید کرده است و به تبع آن اریب سیاسی و فرهنگی را نیز در ادامه خود به جامعه تحمیل کرده است.

قادر زاده در ادامه عنوان کرد: دنباله روی بی چون و چرای فعالیت های اقتصادی و تشکیل ساختار اقتنصادی راهبر و پیرو در کشور به حدی نمایان است که در استان های محروم کشور یا تشکیل سرمایه مادی ممکن نیست یا به اندازه ای اندک است که توان رقابت با مناطق برخوردار را ندارد و همین باعث سرریز سرمایه های انسانی به سایر مناطق شده و توزیع عادلانه درآمد را هر روز بیش از گذشته با چالش بیشتری مواجه می کند.

وی گفت: در چنین شرایطی تولید در مجموع شاید رونق داشته باشد اما موجب جهش تولید و آن هم در جهت توزیع عادلانه را فراهم نمی کند چرا که در این شرایط به جای رقابت وضعیت انحصاری حاکمیت می باید و در این شرایط اشتغال ناقص بیش از پیش در جامعه نمود پیدا کرده و مازاد مصرف کنندگان و بیشتر تولید کنندگان خرد به سوی دارندگان قدرت و رانت بالای اقتصادی سوق پیدا می کند و اینجاست که به مفهوم و اهمیت جهش اقتصادی بیشتر می توان پی برد.

این استاد اقتصاد عنوان کرد: بهره وری تولید در شرایطی افزایش می یابد که توزیع عادلانه فعالیت و جمعیت ، به ویژه وجود سرمایه انسانی در هر منطقه به اندازه کافی و بر اساس مزیت موجود در هر منطقه، وجود داشته باشد.

وی افزود: کشور ایران دارای شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی است و مادامی که از این پتانسیل استفاده نگردد امکان جهش تولید و توزیع فواید در همه مناطق آن فراهم نمی شود به زعم این جانب منظور از جهش تولید ایجاد زمینه مناسب در این راستا است.

وی در ادامه به شرایط فعلی دنیا ناشی از کرونا اشاره کرد و گفت: این امر مؤید این واقعیت است که تجمیع همه یا بیشتر سرمایه‌های مادی و معنوی و جمعیت در جغرافیای یک کشور و یا دنیا تخصیص بهینه ای نبوده و در هنگام بروز بحران متحمل هزینه‌ی فراوان و بعضا جبران ناپذیر و تاریخ ساز خواهد شد.

قادر زاده گفت: اقتصاد نفتی و تک محصولی و تمرکز بر چند منطقه خاص مانع تحقق جهش تولید است.

بلکه تولید بر مبنای هزینه تمام شده واقعی موجبات ایجاد فواید شکلی، مکانی و زمانی (مطلوبیت های شکلی، مکانی و زمانی) را فراهم و امکان افزایش ارزش افزوده و توزیع عادلانه آن را فراهم می کند.

وی شناسایی نرخ مبادله جابجایی فعالیت ها در مناطق مختلف کشور و در هر استان با تاکید بر هدف توسعه پایدار، تخصص و نقسیم کار، اهمیت دادن به تخصص و تخصیص بهینه سرمایه های انسانی ،توسعه متناسب آموزش عالی در استان ها با توجه به شرایط هر منطقه و جلوگیری از توسعه رشته های غیر مرنبط در هر کشور  را در این امر مهم موثر دانست.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1596269
ارسال نظر
نظرات