گروه: فیلم و صوت
ساعت: 12:13 منتشر شده در مورخ: 1399/01/16 شناسه خبر: 1596279
دانلود
پرستاران ایالت کالیفرنیا به محدودیت های ایجاد شده برای بیمارستان ها در زمینه ماسک اعتراض کردند.
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين | ساعت:12:13
نظرات
ارسال نظر