گروه: فیلم و صوت
ساعت: 10:21 منتشر شده در مورخ: 1399/03/07 شناسه خبر: 1613030
دانلود
رئیس جمهور با بیان اینکه قانون صحیح و متقن یادگار بزرگ برای قرن های بعد است گفت: چارچوب قانون اساسی مبنای دولت برای همکاری با مجلس است.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد | ساعت:10:21
نظرات
ارسال نظر