شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان البرز
ساعت: 13:40 منتشر شده در مورخ: 1399/05/20 شناسه خبر: 1635408
یک کارشناس خانواده مطرح کرد؛

امیدواری، خوش بینی و آینده نگری؛ 3 شاه کلید موفقیت/ افکار منفی زندگی را تا ورطه نابودی می کشاند

امیدواری، خوش بینی و آینده نگری؛ 3 شاه کلید موفقیت/ افکار منفی زندگی را تا ورطه نابودی می کشاند
فرزانه پیرمرادی گفت: خوش بینی واقعی به ایجاد کارایی، اعتماد به نفس و ایجاد انتظارات مثبت وابسته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارشناس خانواده در گفتگو با خبرنگار "تیتریک" گفت: هر فرد برای کسب موفقیت در زندگی نیاز به امیدواری، خوش بینی و آینده نگری دارد.

فرزانه پیرمرادی ادامه داد:  لوتانز در کتاب سرمایه روانشناختی سازمان؛ فرد خوش بین را کسی معرفی می کند که انتظار وقایع مثبت و مطلوب را در آینده دارد. در حالی که فرد بدبین کسی است که به طور مداوم افکاری منفی را در ذهن می پروراند و به این باور رسیده است که وقایع منفی به طور حتم اتفاق خواهند افتاد.

وی افزود: خوش بینی به دلایل و انتساب هایی که افراد برای توضیح چرایی وقوع وقایع خاص مثبت و منفی در زمان های گذشته، حال و آینده استفاده می کنند اشاره دارد که مربوط به سبک تفسیر خوش بینانه است.

این کارشناس تصریح کرد: سلیگمن خوش بینی را سبک تفسیری تعریف می کند که فرد اتفاقات مثبت را به علل دائمی، شخصی و فراگیر و اتفاقات منفی را به علل خارجی، موقتی و شرایط خاص نسبت می دهد.
 
پیرمرادی گفت: از طرف دیگر سبک تفسیری بدبینی وقایع مثبت را به عوامل خارجی، موقتی و خاص نسبت می دهد و وقایع منفی را به عوامل شخصی، درونی پایدار و فراگیر نسبت می دهد.
 
وی ادامه داد: اگر سبک تفسیری خوش بینانه فقط مبتنی بر تصورات ذهنی و انتسابات فردی باشد ممکن است منجر به خوش بینی غیر واقعی و کاذب شود.

این کارشناس افزود: سلیگمن روانشناس آمریکایی یکی از دلایل اولیه درماندگی آموخته شده را خوش بینی کاذب دانسته و معتقد است فرد بیش از حد بر توانمندی های خود تکیه کرده و انگیزه کمی برای توجیه عواملی که خارج از کنترل او هستند دارد.

پیرمرادی تاکید کرد: خوش بینی نیاز به واقع گرایی و انعطاف پذیری دارد و نباید چنان افراطی باشد که همه موفقیت ها را درونی کند و بکوشد تا همه جنبه های زندگی را تحت کنترل داشته و یا تمام شکست ها را برون سازی کند و در نتیجه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

وی گفت: توسعه خوش بینی با شناسایی کمبودها در وجود خود و ارائه راهکار برای اثربخشی و رفع آنها و توسعه انتظارات از آینده صورت می پذیرد. بازخورد مثبت انتظارات مثبت را افزایش می دهد و خوش بینی افزایش می یابد. خوش بینی واقعی به ایجاد کارایی، اعتماد به نفس و ایجاد انتظارات مثبت وابسته است.
 
کارشناس خانواده تاکید کرد: لوتانز برای توسعه خوش بینی واقعی سه رویکرد را مطرح کرده است که شامل آسان گیری نسبت به گذشته، سپاسگزاری نسبت به حال و در جستجوی فرصتهای اینده بودن خواهد بود.
 
پیرمرادی گفت: آسان گیری نسبت به گذشته به معنای تعمیم شرایط غیر قابل کنترل ،که فرد  خودش را تبرئه می کند وانکار یا شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست،  بر عکس ، مطابق با خوش بینی واقع گرایانه یک تکنیک ساختار بندی مجدد مثبت است که واقعیت های شرایط موجود را قبول می کند.
 
وی افزود: آسان گیری نسبت به گذشته  استفاده از یک رویکرد غلبه ای مشکل محور برای جنبه های کنترل پذیر وضعیت است در حالی که فرد به خاطر فقدان دلیل در شرایط غیر قابل کنترل خودش را تبرئه می کند و در جنبه های غیر قابل کنترل وضعیت را در بهترین وضعیت ممکن از نو قرار می دهد.
 
این روانشناس ادامه داد: سپاسگزاری نسبت به زمان حال با انتساب های بیرونی در شرایط سخت به عنوان یک وضعیت با شرایط وفاق بالا( که من تنها کسی نیستم که این وضعیت را دارد) انسجام پایین (این وضعیت یکی از موارد محدود زندگی من است )و تمایز بالا( با عملکرد بهتر و بهبود توانمندی مشکل حل می شود ) موجب توسعه خوش بینی می شود فرصت های آینده  با جست و جو و اقدام بر روی فرصت های مناسب بر اساس شناخت توانمندی ها و ضعف ها صورت می پذیرد.
 
پیرمرادی گفت:  لوتانز تاکید می کند که افرادی که سبک تفکر تفسیری خوش بینانه را بر می گزینند ،با دیگران وارد ارتباط می شوند و به گونه ای عمل می کنند که حقیقتا" منجر به نتایج هر چه مثبت تر در وقایع زندگی آنها بشود ( به عبارت دیگر خود کام بخش بشوند ) وخود تنظیمی، انضباط پذیری، مسئولیت پذیری و خود پیشبردی ارتباط عمیقی با سرمایه روانشناختی خوش بینی دارد.
 
وی افزود: خوش بین ها توجه و تمرکز بر استعدادها و تواناییهای فردی و امکانات محیطی برای پیشرفت دارند.
 
 
این کارشناس ادامه داد: خوش بین ها با تکیه بر منبع کنترل درونی خود تیپ ارزشی آمادگی برای تغییر را که متکی بر ارزش خود رهنموددهی،  تحریک طلبی  و لذت طلبی است تقویت می کنند. زیرا منبع کنترل سرنوشت خود را در درون خود می بینند و قدرت تغییر خود را دارند، فکر و عمل مستقل دارند. انتخابگر، خلاق و کاوشگر هستند و به لذت و ارضاء جسمانی خود نیز اهمیت می دهند. خوش بین ها مطابق با ساختار دورانی ارزشی شوارتز در رشد ارزشی خود به تعالی خود می رسند. پیرو ارزشهای خیرخواهی و جهان شمول نگری شده و معنی زندگی خود را در حفاظت از رفاه همه انسانها و طبیعت می بینند  و معنی زندگی خود را افزایش می دهند.
 
پیرمرادی بیان کرد: امید، یک حالت انگیزش مثبت با در نظرگرفتن اهداف روشن برای زندگی است. در امید، از یک سو انگیزه خواستن به اراده برای حرکت به سوی اهداف و از طرف دیگر بررسی راه های مناسب برای حصول اهداف نهفته است ..(بایلی و اسنایدر2007).
 
وی افزود: ریک اسنایدر ناامیدی را حالت تکان دهنده ای می داند که با احساس از ناممکن بودن امور، احساس ناتوانی و بی علاقگی به زندگی آشکار می شود، فرد در اثر ناامیدی به شدت غیرفعال شده و نمی تواند موقعیت های مختلف خود را بسنجد و تصمیم بگیرد (غلامی، پاشا و سودانی،1388).
 
این کارشناس گفت: دکتر احمد علی پور در پژوهشی پیشنهاد می دهد که برا ی توسعه امید باید نقش اهداف را تعیین نمود و افراد را برای چگونگی دست یافتن به اهدافی روشن و قابل دست یابی راهنمایی کرد و اهداف بزرگ را به کو چکتر و به منظور افزایش احتمال تحقق آنها  تقسیم نمود و بر نقش تعیین اهداف روزانه در تحقق اهداف بزرگ و چگونگی انجام آنها تأکید می کند و تعریف گذرگاههای متعددی برای رسیدن به اهداف را ضروری می داند و چگونگی تبدیل موانع به چالش ها  جهت تحقق اهداف را مهم می داند.
 
پیرمرادی ادامه داد: در واقع سیستم ارزشهای هرمی که یک ارزش را در رأس قرار داده در صورت عدم دسترسی باعث ناامیدی  می گردد و سیستم ارزشهای موازی که در صورت عدم تحقق یک ارزش می توان ارزش دیگری را جایگزین آن نمود باعث حفظ احساس امید در فرد می شود. لوتانز در کتاب سرمایه روانشناختی برای افزایش امید بر شفاف بودن نقطه شروع و پایان اهداف ارزشمند و چالش بر انگیزتأکید دارد. ایجاد راهکارهای متنوع  و میانبر برای تحقق اهداف و بررسی برای کمبودها و برنامه- ریزی برای رفع موانع اجرایی  را مهم می داند.
 
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: لوتانزار ارتباط مثبت بین امیدواری و عملکرد حکایت می کند و برای توسعه امید واری به رویکردهای زیر می پردازد:
 
هدف گذاری توسط خود فرد و ایجاد تعهد درخود برای رسیدن به آن که بر سطح انگیزش انتخاب، تلاش فرد و پایداری تاثیر دارد و رغبت و توانایی طراحی راه های خلاقانه تحقق اهداف را افزایش می دهد که به آنها راهکاریهای امیدواری می گویند.
 
اهداف کلی باید خاص، قابل سنجش، چالش بر انگیز و قابل دستیابی باشد و موجب فعالیت پتانسیل های نهفته شوند
 
گام بندی اهداف به اجزائ کوچکتر و کوتاه مدت تر
 
مشارکت و استفاده از حمایت های اجتماعی ، تصمیم گیری از پایین به بالا ،ایجاد اشتیاق در خود و همانند سازی با افراد موفق، ابتکار در ایجاد راهکار و چگونگی انجام راهکار

پاداش دهی و تقویت خود برای دست یابی به اهداف کوچک و کوتاه مدت که منجر به ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف بلند مدت می شود

منابع و راهکارهای جایگزین: مطابق سرمایه روانشناختی امید واری ، تغییر شامل راهکارهای جایگزینی که فرد را در مسیر دست یابی به موفقیت هدایت می کند
 
تنظیم استراتژیک:  تناسب بین اهداف با استعدادها و قدرت ها و امکانات و تاکید بر نقاط قوت
 
آموزش: آموزش فعال و مشارکتی که علاوه بر تقویت مهارت، خود آگاهی، خود نظم دهی خود ارزیابی و خود توسعه دهی را در بر داشته باشد
 
سازه امید با تأکید بر ارزشهای قدرت و پیشرفت موجب رسیدن به اهداف می گردد.
 
علاقمندان جهت استفاده از نظر این کارشناس خانواده می توانند به آدرس چهار راه طالقانی جنب اداره پست خیابان بهشتی کرج، کنار داروخانه اهورا برج آذرخش طبقه سوم واحد۱۲  مراجعه و یا با تلفن  ۰۹۱۲۹۶۸۵۸۴۵ تماس بگیرند.
 
 
 
 
انتهای پیام/
https://www.dana.ir/1635408
ارسال نظر
نظرات