شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اجتماعی
ساعت: 08:20 منتشر شده در مورخ: 1399/07/05 شناسه خبر: 1650869

جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهر

جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهر
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۵ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه 5 مهر 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت 8 تا 8.30 استاندارد نقاشی چهره  - پایه 11- رشته چهره سازی  - شاخه کار ودانش
    
ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی پایه  - پایه   10 - درس طراحی دوخت - شاخه فنی و حرفه ای
             
ساعت 9 تا 9.30  مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده - پایه  12-رشته مدیریت خانواده - شاخه کار ودانش
      
 ساعت 20.50 تا 21.15 الزامات محیط کار - پایه   10- مشترک شاخه‌های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت 21.15 تا 21.50 نوآوری و کارآفرینی- پایه 11- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

  دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه  دوم  

ساعت 11.30 تا 12.10 علوم تجربی و تفکر  پایه سوم

ساعت 12.10 تا 12.40 بازی و ریاضی پایه چهارم   

ساعت 12.40 تا 13.10 فارسی و نگارش پایه پنجم   

ساعت 13.10 تا 13.40 علوم تجربی و تفکر پایه ششم  

متوسطه اول

ساعت 14.30  تا 15 نگارش -نقشه نوشتن   پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 نگارش -طراحی و نقشه ذهنی    پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 نگارش - ذهن نظامند و پرورده  پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  آموزش مجازی-چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان )

متوسطه دوم

 ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3 پایه 12- رشته  علوم تجربی      
   
  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی
     
 ساعت 17.30 تا 18 فیزیک 1 پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25  فیزیک 2 پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

 ساعت 20.25 تا 20.50  فیزیک 5 پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه 4

ساعت 7.30 درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 8 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 11.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها

ساعت 12.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.45 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 15 درس علوم ومعارف قرانی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 15.30 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته تجربی وریاضی

ساعت 16 درس علوم ومعارف قرانی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف

ساعت 16.30 درس آموزش قران پایه 7  متوسطه  دوره اول


انتهای پیام/ا

https://www.dana.ir/1650869
ارسال نظر
نظرات