شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اجتماعی
ساعت: 08:05 منتشر شده در مورخ: 1399/07/06 شناسه خبر: 1651269

جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۶ مهر

جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۶ مهر
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۶ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه  6 مهر 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
ساعت 7:45 تا 8 آموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت 8  تا 8.30 دانش فنی پایه /پودمان اول - پایه 10- رشته صنایع چوب   - شاخه فنی
    
ساعت 8.30 تا 9 نازک دوزی /مدلسازی دامن   - پایه   10 - درس خیاطی  - شاخه کاردانش  
             
ساعت 9 تا 9.30  کاربر رایانه - پایه  10 و11 -رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش

ساعت 20:50 تا 21:15 کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه 11- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت 21:15تا21:50 اخلاق حرفه ای- پودمان 1شایستگی 1 -پایه 12 -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی:

ساعت10:30 تا 11 بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا11:30 فارسی و نگارش  پایه  دوم  

ساعت 11:30تا12:10 فارسی و نگارش   پایه سوم

ساعت12:10 تا12:40 علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم   

ساعت12:40 تا13:10 مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم   

ساعت13:10 تا13:40 فارسی و نگارش  پایه ششم  

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر   پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا  پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی-نمایش مجموعه اعداد   پایه نهم  
 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزار Nitro PDF

متوسطه دوم

 ساعت 16.30 تا 17 شیمی 1  پایه10- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک      

 ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
    
ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 1 پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1 الگو و دنباله پایه 10   رشته علوم تجربی  

 ساعت 20.25 تا 20.50  فیزیک2 برآیند میدان های الکترونیکی   پایه 11  رشته علوم تجربی

شبکه 4

ساعت7:30درس جامعه شناسی 3پایه12رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت8 درس دین وزندگی2پایه11  رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت8:30درس دین وزندگی1پایه10ادبیات وعلوم انسانی

ساعت10:15درس فلسفه2 پایه12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت10:45درس زبان خارجی3 پایه12مشترک تمام رشته ها

ساعت11:15درس فارسی1پایه10 مشترک تمامی رشته ها

ساعت11:45درس روانشناسی پایه11رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت12:15درس هندسه1 پایه10رشته ریاضی فیزیک

ساعت12:45درس آمارواحتمال پایه11رشته ریاضی فیزیک

ساعت13:15درس هندسه1 پایه10 رشته ریاضی فیزیکش

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت15درس اخلاق اسلامی3 پایه12رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت15:30درس اخلاق اسلامی 2پایه11رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت16درس اخلاق اسلامی1پایه 10رشته علوم ومعارف

ساعت16:30درس پیامهای آسمانی 7 متوسطه دوره اول

انتهای پیام/ا

https://www.dana.ir/1651269
ارسال نظر
نظرات