گروه: فیلم و صوت
ساعت: 13:13 منتشر شده در مورخ: 1399/07/06 شناسه خبر: 1651483
س
نخستین تصاویر از موشک ذوالفقار بصیر منتشر شد.
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر | ساعت:13:13
نظرات
ارسال نظر