شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اجتماعی
ساعت: 12:32 منتشر شده در مورخ: 1399/07/07 شناسه خبر: 1651821

جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه 7 مهر

جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه 7 مهر
جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه 7 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه 7 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 
جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399
    
جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :
 
شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش:
 
ساعت 8  تا 8.30 کارگاه تابلو برق رشته برق پایه 12 شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 
 ساعت 8.30 تا 9 نصب و راه‌اندازی تاسیسات گرمایی رشته تاسیسات ساختمان پایه 11 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 
  ساعت 9 تا 9.30  نگهداری ماشین های صنعتی رشته ماشین ابزار 12 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 
 ساعت 20.50 تا 21.15 درس اخلاق حرفه ای پودمان 1 شایستگی 2 پایه 12 -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

 
ساعت 21.15 تا 21.50 مدیریت تولید پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
 
 دوره ابتدایی:
ساعت 10.30 تا 11  علوم تجربی و تفکر    پایه اول
ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی   پایه  دوم  
ساعت 11.30 تا 12.10 بازی و ریاضی    پایه سوم
ساعت 12.10 تا 12.40 فارسی و نگارش  پایه چهارم   
ساعت 12.40 تا 13.10 بازی و ریاضی   پایه پنجم   
ساعت 13.10 تا 13.40 بازی و ریاضی   پایه ششم  
 
متوسطه اول

ساعت 14.30  تا 15 مطالعه اجتماعی درس 4 /قانون گذاری  پایه هفتم
ساعت 15 تا 15.30 مطالعه اجتماعی درس 4 /وظایف دولت  پایه هشتم  
ساعت 15.30 تا 16 مطالعه اجتماعی درس 2و 3/حرکت انتقالی چهره زمین   پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه

 
ساعت 16 تا 16.30  تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزار Nitro PDF
 
متوسطه دوم


 ساعت 16.30 تا 17 عربی و زبان قرآنی یک  پایه 10- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک      
   
 ساعت 17 تا 17.30 عربی و زبان قرآنی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
     
 ساعت 17.30 تا 18 عربی و زبان قرآنی 3 پایه 12 علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 ساعت 20 تا 20.25  فیزیک  /میدان  الکتریکی پایه 11 رشته علوم تجربی  
ساعت20.25 تا 20.50  فیزیک /یکاها   پایه 10  رشته علوم تجربی
 
 
شبکه 4
 
 
ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی
ساعت 10.15درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها
ساعت 11.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها
ساعت 11.45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 13.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک
 
شبکه قران ومعارف اسلامی
 
ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت 15.30درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11  رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت 16درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10  رشته علوم ومعارف
ساعت 16.30 درس پیامهای آسمانی 7 متوسطه دوره اول
 
 انتهای پیام/ا
 

https://www.dana.ir/1651821
ارسال نظر
نظرات