شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مازندران
ساعت: 16:12 منتشر شده در مورخ: 1399/07/28 شناسه خبر: 1658784
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

مدت بقای ویروس کرونا در مازندران بالاست/تاثیر تغذیه بر کاهش شدت کرونا

مدت بقای ویروس کرونا در مازندران بالاست/تاثیر تغذیه بر کاهش شدت کرونا
میثم رضاپور گفت: در هوای معتدل مثل مازندران شرایط بقا کووید19 بالاتر است، مناطق جغرافیایی مازندران به عنوان مناطق توریستی شرایط انتقال و متعاقبا بروز بیماری و به تبعه آن به علت ازدحام در بیمارستان ها و کمبود امکانات میزان میرایی از بیماری افزایش می یابد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ میثم رضاپور در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به وجود فصل سرما و شدت شیوع  به بیماری کرونا اظهار کرد: باتوجه به گذشت تقریبا 7 ماهه از این اپیدمی درسهای زیادی آموخته شده، تقویت سیستم ایمنی از طریق تغذیه مناسب ممکن است از ابتلا به فرم های شدید این بیماری بکاهد یا رعایت همین اصول ساده بهداشت فردی که بعضا نادیده گرفته می شود می تواند بیشترین تاثیر گذاری در عدم ابتلا به این بیماری را داشته باشد.

وی ادامه داد: چراکه  یکی از عوامل مهم در مبتلا شدن و حتی در گیر شدن در فرمهای شدید تعداد تماس ها با افراد حامل یا بیمار است و همچنین تعداد مقدار ویروس وارد شده در بدن ، که این دو عامل را می تواند با رعایت اصول بهداشت فردی مثل فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک به حداقل رساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه یکی از مدلهای اپیدمیولوژیک بیماری ها بنام مدل مثلث که برای تبیین ایجاد بیماریهای عفونی و حتی اپیدمی آنها هنوز مورد استفاده قرار می گیرد، عنوان کرد: براساس این مدل برای ایجاد بیماری وجود سه مولفه تاثیر دارد که یکی از این مولفه ها به نام عامل بیماری لازم و ضرورت دارد و دو  مولفه دیگر بنامهای میزبان مستعد و عوامل محیطی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی مستعد کننده به عنوان عوامل تکمیلی زمینه ساز بیماری بشمار می رود، هریک از مولفه ها به مثابه یک رأس مثلث می باشد و برای بیمار نشدن و یا جلوگیری از اپیدمی، حداقل یکی از رأس های این مثلث را بایستی حذف کنیم.

کرونا ویروسی گسترده

وی عامل بیماری یک ویروسی از خانواده کرونا ویریده ها را یکی از گسترده ترین خانواده‌های ویروس ها دانست و اظهار کرد: اکثر ویروس های این خانواده غیر بیماریزا برای انسان هستند به جز چند سوش آن همانند سارس و مرس که به ترتیب در سالهای2003 و 2012 در چین و عربستان ایجاد اپیدمی شدند و همچنین برخی از آنها ایجاد سرماخوردگی می کنند.

رضاپور کووید 19 یا SARS-COV-2 را از نامهایی خواند که برای این کرونا ویروس اپیدمی شده در ایران و کل جهان انتخاب شده است و خاطرنشان کرد: عوامل عفونی همانند کرونا ویروس برای بقا خود ادامه اپیدمی نیاز دارد جهش های ژنتیکی داشته باشد تا قابلیت بیماریزایی خود را حفظ کند و از لحاظ تئوریک این خانواده ویروسی  به جهش های بالای ژنتیکی مشهور است و این یکی از دلایل عدم موفقیت برای ساخت واکسن موثر می باشد.
 
کرونا کمتر از 10 جهش

وی تصریح کرد: گرچه جهش ویروس کووید 19 براساس مطالعات حاضر بحث مفصلی دارد اما به طور کلی در مطالعات حاضر نشان داده کووید 19 به دلایل بیولوژیکی و توانایی اصلاح رونوشت های ژنتیکی‌اش خیلی جهش پیدا نمی‌کند، از توالی SARS-CoV-۲ در ووهان چین در دسامبر ۲۰۱۹ گرفته تا توالی های اخیر در ایالات متحده آمریکا، با وجود اینکه ویروس به سراسر جهان و میزبان های متعدد انسانی راه یافته است اما کمتر از ۱۰ جهش در ۳۰ هزار مکان بالقوه در ژنوم آن وجود داشته است، که این موضوع لزوما در بحث تولید واکسن کووید19 چیز خوبی را نشان می دهد.
 
مازندران بالاترین شرایط ابقای ویروس کرونا
 
متخصص اپیدمیولوژی به مولفه محیط در مثلث اپیدمیولوژیک اشاره کرد و افزود: می توان به برخی از شرایط مثل اب و هوا، در هوای معتدل مثل مازندران شرایط بقا کووید19 بالاتر است، مناطق  جغرافیایی مازندران به عنوان مناطق توریستی شرایط انتقال و متعاقبا بروز بیماری و به تبعه آن به علت ازدحام در بیمارستان ها و کمبود امکانات میزان میرایی از بیماری افزایش می یابد.

وی عوامل محیطی  که بر قدرت بیماریزایی کووید 19 تاثیر گذار است را بسیار متنوع خواند و بیان کرد: عواملی همچون سن، رفتارهای فردی شامل تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی همانند استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و غیره در ایجاد بیماری تاثیر گذار است. 

رضاپور با تاکید اینکه بیماری کرونا در بیشتر موارد بدون علامت ویا علایم خفیف است، عنوان کرد: در برخی موارد با علایمی شایع تر است، در یک ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ24 ﻫﺰار ﻧﻔﺮﺑﻴﻤﺎر ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻮوﻳﺪ-19 از9 ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﻮد، ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ علایم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺐ 78 درصد افراد، ﺳﺮﻓﻪ 57 درصد،ﺧﺴﺘﮕﻲ 31 درصد افراد، اﺧﺘﻼل ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ 25 افراد، و ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﻲ 23 درصد است.
 
تاثیر تغذیه بر کرونا

وی تغذیه را تاثیرات بسزایی در تقویت سیستم ایمنی بدن خواند و اظهار کرد: مصرف سبزیجات و میوه، مصرف لبنیات کم چرب، مصرف روغن های سالم مثل زیتون، و پرهیز از اسید های چرب اشباع شده، پرهیز از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های شیرین و پرشکر، پرهیز از مصرف فست بود و غذاهای پرکالری، پرهیز از مصرف نمک زیاد، شیر مادر بهترین منبع غذایی شیرخواران است حتی اگر مادر مبتلا به کووید باشد.

رضاپور ادامه داد: علاوه براین در برخی مطالعات نشان داده شده  برخی مکمل های غذایی مثل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﻮوﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف2000  واﺣﺪ2 ﻗﺮص1000 واﺣﺪی(ﺑﺮای ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎ ت ﺟﺎن اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻦ دوز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻚ ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD ﺳﺮم ﻧﻴﺴﺖ، ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در زﻣﺮه ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺷﻴﻮع ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ.ﺷﻮد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:علاوه بر این در برخی مطالعات مروری نشان داده شده که ﺗﺠﻮﻳﺰzinc ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ وﻳﺮال ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ ای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و اﻓﺮاد دارای ﺑﻴﻤﺎریﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎلات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮzinc ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ درﻣﺎن  نکته مهم در اینجا این است برای اینکه دچار مسمومیت با مواد نشوید حتما با نظر پزشک صورت گیرد.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1658784
ارسال نظر
نظرات