شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان فارس
ساعت: 14:19 منتشر شده در مورخ: 1399/08/01 شناسه خبر: 1659701
گزارش تصویری؛

نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید

نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
یکی از زیباترین صحنه های نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید ، نگاره های هدیه آورندگان است،که نمایشی از قدرت و وسعت پادشاهی هخامنشی می باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه تحلیلی –خبری "شیرازه"نگاره های هدیه آورندگان ، یکی از زیباترین صحنه های نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید که نمایشی از قدرت و وسعت پادشاهی هخامنشی است. این نقش برجسته که بر جبهه ی جنوبی پلکان شرقی و جبهه ی غربی پلکان شمالی قرار دارد ۲۳ نماینده سرزمین یا قوم تابعه ی پادشاهی هخامنشی را نشان می دهد که به پیشگاه شاه بار می یابند و برای شاه هدیه می آورند.

سه ردیف این نمایندگان را به تصویر کشیده است. در پیشاپیش هریک از گروه ها حاجب یا پرده داری پارسی یا مادی عصا به دست، دست سردسته گروه را گرفته و به سوی شاه هدایت می کند.  ۲۳ نماینده سرزمین یا قوم  عبارتند از : مادها، خوزی ها ٫ ارمنی ها، هراتیان، بابلیان،  لودیه های ،  رخجی ها، آشوریان،  کاپادوکیه ای ها، ٫مصریان،  سکائیان تیزخود، ایونیه ای ها،  بلخیان،  گنداریان،  پارتی ها،  ساگارتیان، سکاهای هوم نوش ،  سندی ها،  سکاهای آن سوی دریا، عربان،  زرنگیان،  لیبیایی ها، حبشی ها .

عکاس : احمدرضا مداح
 
 
انتهای پیام/
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
 • نگاره های هدیه آورندگان در نقش برجسته های کاخ آپادانا تخت جمشید
https://www.dana.ir/1659701
ارسال نظر
نظرات