شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان اصفهان
ساعت: 14:04 منتشر شده در مورخ: 1399/09/03 شناسه خبر: 1669805
بررسی وضعیت شرکت های اصفهانی در بازار سرمایه؛

سهام شرکت قند اصفهان در سال بازده 406 درصدی را به ارمغان آورده است/ سهام سیمان اصفهان بر خلاف بازار بازده 48 درصدی در یک ماه را رقم زده است

سهام شرکت قند اصفهان در سال بازده 406 درصدی را به ارمغان آورده است/ سهام سیمان اصفهان بر خلاف بازار بازده 48 درصدی در یک ماه را رقم زده است
اصفهان به عنوان یکی از قطب های تولید و صنعت کشور مطرح است از این رو شرکت های زیادی را در بورس و فرابورس دارد؛ وضعیت کلی شرکت های اصفهانی در این بازار نیز به صورت کلی مانند کلیت بازار است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ بازار سرمایه با حمایت های دولت و تبلیغاتی که از این بازار شکل گرفت بیش تر از همیشه مورد توجه بوده است؛ در میان این توجه عمومی وضعیت این بازار از نیمه مردادماه در روند نزولی قرار گرفت و همچنان نیز وضعیت خوبی ندارد و سرمایه گذاران را با علامت های سوال زیاد رو به رو کرده است.

اصفهان به عنوان یکی از قطب های تولید و صنعت کشور مطرح است از این رو شرکت های زیادی را در بورس و فرابورس دارد؛ وضعیت کلی شرکت های اصفهانی در این بازار نیز به صورت کلی مانند کلیت بازار است

شرکت قند اصفهان یکی از شرکت های اصفهانی بازار سرمایه است که در محدوده 180000 ریال در هر سهم مورد معامله قرار می گیرد، سهم این شرکت در یک ماه پیش در نزدیکی 170000 ریال در بازار مورد معمله قرار گرفته است، بازده این سهم در یک ماه گذشته منفی 0/95 درصد بوده است و در سه ماهه نیز منفی 29/91 درصد را به جا گذاشته است اما در سال همچنان با بازده 406 درصدی برای سرمایه گذاران همراه است.

سیمان اصفهان نیز در حال حاضر هر سهم آن حدود 185000 ریال مورد معمله قرار می گیرد که در ماه گذشته در محدوده 120000 و 130000 ریال مورد خرید و فروش قرار می گرفته است؛ بایده این سهم در یک ماه اخیر حدود 48/2 و در سه ماهه 26/79 بوده است و همچنین در سال 377 درصد بازده را به همراه داشته است.

ذوب روی اصفهان یکی دیگر از شرکت های حاضر در بازار است که در حال حاضر در محدوده 50000 مورد معمله قرار می گیرد و در ماه گذشته این سهم تقریبا در نزدیکی همین محدوده قیمتی قرار داشته است؛ بازده ماه گذشته این سهم منفی 4/15 درصد و بازده سه ماهه این سهم منفی 36/49 درصد است.

پالایش نفت اصفهان نیز شرکتی است که در حال حاضر سهام آن با قیمت 16600 مورد معامله قرار می گیرد که در ماه گذشته نیز تقریبا نزدیک به همین محدوده قرار داشته است از این رو بازده یک ماه سهام این شرکت در منفی 5/95 و بازده سه ماهه این سهم منفی 37/85 درصد بوده است اما بازده سالیانه این سهم 342 درصد مثبت بوده است.

سامان گستر اصفهان نیز یکی دیگر از شرکت های حاضر در بازار سرمایه است که سهام این شرکت با نرخ حدود 21000 ریال مورد معامله قرار می گیرد که در ماه گذشته ارزش سهم این شرکت 22500 ریال بوده است؛ بازده خرید سهام این شرکت در یک ماه منفی 0/75 درصد و بازده سه ماهه آن منفی 14/48 درصد بوده است اما در بلند مدت این شرکت 186 درصد بازده مثبت داشته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز در بازار سرمایه حاضر است و ارزش سهم این شرکت در هر واحد 13280 ریال است که در ماه گذشته نیز در نزدیکی این محدوده قرار داشته است از این رو بازده سهم این شرکت برای خیرداران در یک ماه گذشته منفی 5/99 درصد است و در سه ماه منفی 21/42 درصد را به همراه داشته است اما در سال بازده مثبت 398 درصدی را به همراه داشته است.

سهامی ذوب آهن اصفهان نیز در این بازار فعال است که در حال حاضر قیمت هر سهم آن نزدیکی  4700 ریال خرید و فروش می شود که در ماه گذشته نیز در نزدیکی همین محدوده قرار داشته است و بازده منفی 4/26 درصد را برای خریدارن در ماه به همراه داشته و در سه ماه گذشته با بازده منفی 40/80 درصد همراه بوده است اما در مدت یک ساله 164 درصد مثبت را به همراه داشته است.

شرکت ساختمان اصفهان نیز یکی از شرکت های اصفهانی در این بازار است که در نزدیکی 29000 ریال هر سهم آن مورد معمله قرار می گیرد،  سهم این شرکت برای سرمایه گذاران در یک ماه 0/02 منفی را به همراه داشته است و در مدت سه ماه 11/69 مثبت را به همراه داشته و در سال نیز با بازده 408 درصد همراه بوده است.

هر سهم کشت و دام قیام اصفهان در نزدیکی 39900 ریال خرید و فروش می شود که در ماه گذشته در نزدیکی 2800 مرود معامله قرار می گرفته از این رو برای سرمایه گذاران بازدیه مثبت 29/61 را در یک ماه به همراه آورده اما بازده سه ماهه خرید و فروش این سهم 15/65 درصد منفی است و بازده سالانه این سهم 281 درصد است.

کشت و دام گلدشت  نمونه اصفهان هر سهم آن با قیمت 34000 ریال مورد معامله قرار می گیرد که در ماه گذشته نیز در نزدیکی همین محدوده قرار داشته است از این رو بازده یک ماهه خرید این سهم منفی 2/05 درصد و بازده سه ماهه این سهم منفی 27/58 درصد است اما بازده سالیانه 80/61 درصد مثبت است.

برخی از شرکت هایی دیگر از استان اصفهان نیز حضور دارند که تعدادی از آن ها در حال حاضر به دلایل مختلف و برای چند روز آتی بسته هستند.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1669805
ارسال نظر
نظرات