گروه: فیلم و صوت
ساعت: 09:54 منتشر شده در مورخ: 1399/10/01 شناسه خبر: 1679642
دانلود
فرزند ‎شهید محسن فخری زاده در برنامه ثریا: فشاری که در برجام روی پدرم آمد در دوران زندگی ایشان سابقه نداشت.
۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي | ساعت:09:54
نظرات
ارسال نظر