گروه: فیلم و صوت
ساعت: 09:23 منتشر شده در مورخ: 1399/11/06 شناسه خبر: 1701206
دانلود
این روزها حقوق های نجومی بعضی از مدیران، بحث بیشتر محافل مردمی است.
۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن | ساعت:09:23
نظرات
ارسال نظر