گروه: فیلم و صوت
ساعت: 09:27 منتشر شده در مورخ: 1399/11/06 شناسه خبر: 1701211
دانلود
شب گذشته پلیس واشنگتن با خودروی شاسی بلند از روی چندین نفر از معترضین در واشنگتن رد شد.
۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن | ساعت:09:27
نظرات
ارسال نظر