گروه: فیلم و صوت
ساعت: 11:38 منتشر شده در مورخ: 1399/11/20 شناسه خبر: 1706055
دانلود
در این فیلم مجری می پرسد: آیا آمریکا برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره اول تحریمها را برمیدارد؟ بایدن: نه! مجری: این به معنای آنست که ایران اول باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند؟ بایدن: بله!
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن | ساعت:11:38
نظرات
ارسال نظر