گروه: فیلم و صوت
ساعت: 15:28 منتشر شده در مورخ: 1399/11/25 شناسه خبر: 1707642
دانلود
شبکه انگلیسی زبان فرانس ۲۴ در گزارشی به واکسن روسی "اسپوتنیک" و مشتریان پروپاقرص آن پرداخت. به گزارش این شبکه تاکنون ۲۵ کشور این واکسن را تایید کرده اند.

به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه انگلیسی زبان فرانس ۲۴ در گزارشی به واکسن روسی "اسپوتنیک" و مشتریان پروپاقرص آن پرداخت. به گزارش این شبکه تاکنون ۲۵ کشور این واکسن را تایید کرده اند. مجله پزشکی لنست در لندن در هفته گذشته نتیجه بررسی خود را منتشر کرد که بر اساس آن واکسن اسپوتنیک 91 درصد در برابر کرونا تاثیر دارد.

۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن | ساعت:15:28
نظرات
ارسال نظر