شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 16:33 منتشر شده در مورخ: 1399/12/05 شناسه خبر: 1711153
در دی ماه امسال؛

کاهش ۱۵ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی

کاهش ۱۵ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی
گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله ای در دی ماه ۹۹ نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به آذرماه کاهش ۱۴.۹ درصدی داشته است و این نسبت به کمترین رقم در سه سال گذشته یعنی ۸ درصد رسید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در دی ماه ۹۹، نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی تعداد و مبلغ چک های برگشتی مشابه ماه‌های اخیر است که بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک از اواخر سال ۹۷ تاکنون شاهد آن بوده ایم.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در دی ماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۸۵ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد ۱۰.۷ درصـد کاهش و از نظر مبلـغ ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در دی ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ۱۶۷۶ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۹.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در آذرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۶ درصد و ۸۷.۵ درصد و در دی ماه ۱۳۹۸ بـه ترتیـب برابـر ۹۱.۸ درصـد و ۸۹.۹ درصـد است.
 
در دی‌ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بالغ بر ۶۷۸ هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ۲۰۹ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهـد.
 
براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (دی ۹۹) بـه ترتیـب ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در آذرماه امسال به ترتیب معادل ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد و در دی ماه ۹۸ به ترتیب برابـر ۸.۲ درصـد و ۱۰.۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در دی ماه ۹۹ در مقایسه با آذرماه امسال ۱۴.۹ درصد کاهش یافته است.
 
نسبت ۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در دی ماه امسال کمترین رقم این شاخص در سه سال گذشته بوده است.
 
کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.
 
انتهای پیام
https://www.dana.ir/1711153
ارسال نظر
نظرات