گروه: فیلم و صوت
ساعت: 08:51 منتشر شده در مورخ: 1399/12/11 شناسه خبر: 1712651
س
بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد.
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند | ساعت:08:51
نظرات
ارسال نظر