گروه: فیلم و صوت
ساعت: 12:11 منتشر شده در مورخ: 1399/12/19 شناسه خبر: 1715500
دانلود
بخشی از قرائت پیام مقام معظم رهبری به همایش ۱۷ هزار زن شهیده، جانباز و آزاده کشور را مشاهده می کنید.
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند | ساعت:12:11
نظرات
ارسال نظر