شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان کردستان
ساعت: 12:03 منتشر شده در مورخ: 1400/02/02 شناسه خبر: 1727071
مدیرکل سابق راه و شهرسازی کردستان در واکنش به اظهارات استاندار؛

مصلحت های باندی را بر مصلحت های نظام و دولت ترجیح ندهید!

مصلحت های باندی را بر مصلحت های نظام و دولت ترجیح ندهید!
31 فروردین ماه بود که آیین تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی کردستان برگزار شد و بهمن مرادنیا استاندار کردستان اعلام کرد که به دلیل نارضایتی از عملکرد راە شهرسازی و ضعف‌های بنیادی در این بخش دست به تغییر مدیریت این بخش زدیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، 31 فروردین ماه بود که آیین تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی کردستان برگزار شد و بهمن مرادنیا استاندار کردستان اعلام کرد که به دلیل نارضایتی از عملکرد راە شهرسازی و ضعف‌های بنیادی در این بخش دست به تغییر مدیریت این بخش زدیم.

بهمن مرادنیا در آئین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان با انتقاد از عملکرد مدیریت ضعیف در بخش راه و شهرسازی استان گفت: حوزه راه و شهرسازی از جمله بخش‌های بسیار مهم و حایز اهمیت برای استان است که متاسفانه در دو سال گذشته به سبب سو مدیریت در این مسئلە با مشکل مواجە شدیم.

وی با بیان اینکه من به دلیل بومی بودن مدیریت پیشین و داشتن تحصیلات مرتبط و علیرغم نداشتن سابقه اجرایی یک تنه از وی حمایت کردم، گفت: باید دلایل اینکه موفقیت چندانی در این حوزه حاصل نشده مورد بررسی قرار بگیرد و در این راه فرافکنی انجام نشود.

مرادنیا به اقدامات بسیار مهم و اثر گذار انجام شده در بخش حمل و نقل استان اشاره کرد و اظهار داشت: در استان ما موفقیت‌های بسیاری در بخش راه روستایی، راه اصلی و بزرگراهی، فرودگاه و راه آهن کسب کرده‌ایم که این امر با همت استان، سازمان برنامه و بودجه و توجه وزارت راه و شهرسازی محقق شده است و تلاش فردی در این راه معنایی ندارد.

استاندار کردستان با بیان اینکه ما نمی‌توانیم به سبب احتمال بروز خطا و اتفاقات پیش بینی نشده کار انجام ندهیم، گفت: در روند اجرای کار اگر مشکلی پیش آمد باید آن را بر طرف و اصلاح کنیم، نه اینکه از ترس پدید آمدن مشکل کار را به کلی تعطیل کنیم.

وی اضافه کرد: مردم از ما کار و تسریع در اجرای پروژه‌ها را می خواهند و در کنار آن باید سلامت کاری را نیز مورد توجه قرار داد.

مصلحت های باندی را بر مصلحت های نظام و دولت ترجیح ندهید!

اما بعد از رسانه ای شدن این سخنان،  محمد صدیق ثابتی مدیر کل سابق راه و شهرسازی کردستان در واکنش به سخنان بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پیامی اعلام کرد؛ 

در این نوشتار نمیخواهم گزارش عملکرد ارائه کنم، چرا که در اولین فرصت به استحضار ولی نعمتان خودم، مردم شریف میرسانم. فقط میخواهم پاسخی به چند نکته مطرح شده در جلسه تودیع و معارفه بدهم. آقای استاندار، فرمودید که "به علت سوءمدیریت در حوزه راه و شهرسازی با مشکل مواجه شـدیم" و همزمـان در ایـن جلسـه دم از اقدامات بسیار مهم و اثرگذار انجام شده در بخش حمل و نقل میزنید.

 اگر اقدامات بسیار مهم و اثرگذاری در این حوزه انجام شـده، که به نظر بنده زیاد هم انجام شده است، به همت و با تلاش پیمانکاران محترم، مشاورین و همکاران بنده، علی رغم کمبـود شـدید اعتبارات و مطالبات زیاد پیمانکاران و با مدیریت اینجانب بوده است.

 آقای ملکی معاون محتـرم عمرانـی شـما میفرماینـد کـه "مـا نسبت به میانگین کشوری کمترین برخورداری را در بخش راه آسفالته روستایی، بزرگراهی و راه اصلی داریم." بنده فرمایش ایشـان را تایید میکنم ولی مثل اینکه فراموش کرده اند که خودشان سه سال مدیرکل راه و شهرسازی بوده و بیش از دو سال است معـاون عمرانی استان هستند. این عقبماندگی ها نتیجه کم کاری و ... ایشان و مدیران ارشد فعلی و قبلی بوده است.

 آقای ملکی بعد از حضور بنده به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی انتظار داشـتند کـه همزمـان بـا معـاون عمرانـی بـودن، اداره راه و شهرسازی را هم در دست داشته باشند و با دخالت های بی جا در امورات و ارتباط برقـرار کـردن بـا همـه سـطوح اداره، رشـته امـور همچنان باب مرادشان باشد.

 بدیهی است که بنده این دخالتها را قیچی کردم زیرا این موضـوع را خـلاف قـانون و منـافع عمـومی میدانستم. آقای مرادنیا، در مساله تخریب کوه کوچکه ره ش سنندج، باید به یاد داشته باشید که مصاحبه هایتان با رسانه ها با درخواسـت تـان از بنده متناقض بود و بنده زیر بار فشار غیرقانونی شما نرفتم و موضوع را بلافاصله با تشکل های زیست محیطی که به اطاق بنده آمـده بودند درمیان گذاشتم. 

حتما دوستان عضو این تشکل ها به یاد دارند. مسلم است با معیار و شـاخصهای مـوردنظر جنابعـالی، بنـده مدیری ضعیف هستم چون گوش به فرمان نبودم. البته به این نوع ضعیف بودن افتخار میکنم.

 آقای مرادنیا، فرمودید که "من به دلیل بومی بودن مدیریت پیشین و داشتن تحصیلات مرتبط و علی رغم نداشتن سـابقه اجرایـی، یک تنه از وی حمایت کردم" لازم است بدانید درشرایطی که جنابعالی در جهاد سازندگی به علت نداشتن مدارج دانشگاهی در یک پست غیر کارشناسی و غیر مدیریتی شاغل بودید، بنده با مدرک مهندسی عمران از دانشگاه صعنتی اصفهان در پروژه هـای عمرانـی و راهسازی کار میکردم و مدتی بعد با مدرک فوق لیسانس عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران رییس دانشکده فنی دانشـگاه آزاد سنندج بودم. 

همچنان که به خوبی میدانید تعدادی از مدیران کل فعلی و قبلی، معاونین مدیرکل، شهرداران، مـدیران میـانی و کارشناسان دستگاههای اجرایی و روئسای ادارات مختلف سطح استان، مشاورین و پیمانکاران، در دانشگاههای سطح اسـتان شـاگرد بنده بودند. 

همچنین سابقه چهارسال ریاست دانشگاه علمی-کاربردی استان کردستان و چهارسال ریاست سـازمان نظـام مهندسـی ساختمان استان کردستان از آخرین سوابق اجرایی بنده بوده است و اما در حوزه اعتبارات استانی، فقط کافی عملکرد خودتان را با دو استان اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد مقایسـه کنیـد تـا متوجـه شوید که اعتبارات استان کردستان چندان قابل توجه نیست. البته این را هم خوب میدانید که افـزایش اعتبـارات هـم بـا همـت و پیگیری نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است. 

برای اثبات ضعف مدیریت جنابعالی در تامین اعتبارات حـوزه راه و شهرسازی فقط به دو مورد اشاره میکنم. 1 .گردنه صلوات آباد سـنندج از محـل تـوازن، 27 میلیـارد تومـان در سـال 1399 پیشبینی شده بود که تا این لحظه یعنی 31/01/1400 حتی یک ریال هم تخصیص نداشته است. 2 .جاده سنندج-مریـوان هـم از محل توازن 27 میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که تخصیص این مورد هم صفر بوده است. 

جناب مرادنیا من این توصیه را به جنابعالی میکنم که اگر خود را در برابر خداوند مسئول میدانید هیچگـاه منـافع شخصـی را بـر منافع عمومی و مصلحتهای باندی را بر مصلحتهای نظام و دولت ترجیح ندهید زیرا ایـن مقامـات همچنـان کـه آمـدنی هسـتند رفتنی هم میباشند و آنچه که میماند رابطه شخص و خداست.

 در خاتمه بسیار خوشحال و خرسندم که تا این لحظه زیر بار فشارهای غیرقانونی شما نرفته و مصالح مردم را فدای منـافع شخصـی نکردم. بنابراین طبیعی است که عصبانی و درمانده باشید، حرف برای گفتن فراوان است و همه در موعدش مطرح خواهد شد. 

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1727071
ارسال نظر
نظرات