شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 11:07 منتشر شده در مورخ: 1400/03/19 شناسه خبر: 1741533
بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد؛

واردات ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالا به کشور طی ربع قرن گذشته/ تراز تجاری منفی ۳۰۰ میلیارد دلاری

واردات ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالا به کشور طی ربع قرن گذشته/ تراز تجاری منفی ۳۰۰ میلیارد دلاری
بررسی آمارهای گمرک از دولت هفتم تا کنون نشان میدهد،‌ بیش از ۲ میلیارد تن کالا به ارزش هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار وارد و صادر شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تجارت خارجی کشورمان از سال ۷۶ تا پایان سال ۹۹ دو میلیارد و ۲۴۹میلیون و ۳۶۵هزار تن کالا، به ارزش یک هزار و ۷۱۴میلیارد و ۹۳۳میلیون دلار بوده است که سهم واردات ۸۳۰میلیون و ۴۰۵هزار تن به ارزش ۹۴۷میلیارد و ۴۱۴میلیون دلار و سهم صادرات نیز یک میلیارد و ۴۱۹میلیون تن به ارزش ۷۶۷میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار بوده است. 

توجه به تجارت خارجی ، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد. البته آمارها مویدآن است که هرگاه نفت ازلحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است.
 
درچهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان ۱۴۱میلیون و ۴۰۸هزار تن به ارزش ۶۹ میلیارد و ۷۷میلیون دلار بوده است که سهم واردات ۸۶میلیون و ۴۰۸ هزار تن  به ارزش ۵۶میلیارد و ۶۷میلیون دلار وسهم صادرات غیر نفتی ۵۵میلیون تن به ارزش ۱۳میلیارد و ۱۰میلیون دلار بوده است.
 
در همین خصوص سخنگوی گمرک در توضیح این دوره چهار ساله گفت: سال ۷۶،  ۸.۶میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۷۳میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در ۲۴سال گذشته بوده است ،واردات دراین سال ۲۱.۸میلیون تن به ارزش ۱۴.۲میلیارد دلار بوده است.
 
درسال ۷۷ هم ۱۴.۴میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۳ میلیون تن صادر شد و ۱۶.۳میلیون تن کالا به ارزش ۱۴.۳میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در ۲۴سال گذشته بوده است .در سال ۷۸ نیز ۱۷.۵میلیون تن کالای غیر نفتی  به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار صادر شده و  ۲۱میلیون و ۵۴۸هزار تن کالا به ارزش ۱۲.۷میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در ۲۴سال گذشته بوده است. در سال ۷۹ ، ۱۴.۲میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۲میلیون دلارصادر شده و ۲۶.۷میلیون تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۸۶۵میلیون دلار نیز وارد شده است.
 
از سال ۸۰ تا ۸۳و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و ۱۸۲میلیون تن کالا به ارزش ۱۲۴میلیارد دلار ، وارد یا صادر شد که سهم صادرات ۶۳.۱میلون تن به ارزش ۲۱میلیاردو ۶۵۱میلیون دلار بود و ۱۱۹میلیون تن به ارزش ۱۰۲میلیارد و ۳۸۱میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.
 
در سالهای ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ،۱۶.۲و۱۳.۳و۱۵.۴و ۱۸میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش های چهار میلیارد و ۲۲۴،چهار میلیارد و ۶۰۸،پنج میلیارد و ۹۷۲ و ۶میلیارد و ۸۴۷میلیون دلار صادر شد و به ترتیب ۲۷.۴و۲۶.۹و۳۰.۱و۳۴.۴میلیون تن به ارزش های ۱۸میلیارد و۱۱۹ میلیون  ،۲۲میلیارد و ۲۷۵میلیون ،۲۶میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۳۵میلیارد و ۳۸۸میلیون دلار وارد کشور شد.
 
کارنامه تجارت خارجی  دولت نهم ۴۳۹.۲میلیون تن کالا به ارزش ۳۶۸میلیارد و۶۳۶میلیون دلار بودکه سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸میلیون تن به ارزش ۱۳۳میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴.۸میلیون تن به ارزش ۱۸۵میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.
 
بین سال‌های ۸۴تا ۸۷ به ترتیب ۲۵میلیون، ۲۷.۷میلیون،۳۲.۱میلیون و ۳۳.۲میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۱۰میلیارد و ۴۷۴میلیون، ۱۲میلیارد و ۹۹۷میلیون، ۱۵میلیارد و ۳۱۲میلیون و ۱۸میلیارد و ۳۳۳میلیون دلار صادرشد و ۳۵.۴میلیون، ۴۳.۵میلیون،۴۱.۷میلیون و ۴۴.۱میلیون تن کالا به ارزشهای ۳۹میلیارد و ۲۴۷میلیون ، ۴۱میلیارد و ۷۲۲میلیون،۴۸میلیارد و ۴۳۹میلیون و ۵۶میلیارد و ۴۲میلیون دلار وارد کشور شد.
 
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک درخصوص  تجارت خارجی دولت دهم گفت:  در دولت دهم و از سال ۸۸ تا پایان ۹۱ ، ۴۳۹میلیون و ۲۲۱هزارتن کالا به ارزش ۳۶۸میلیاردو ۶۳۶میلیون دلار بین ایران و سایرکشورها معامله شد که ۲۶۴میلیون و ۲۲۱هزار تن به ارزش ۱۳۳میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و۱۷۵میلیون تن کالا به ارزش  ۲۳۴میلیارد و ۸۸۵میلیون دلار ازکشورهای دیگر به ایران صادر شد.
 
گفتنی است، در این دوره به ترتیب از سال های ۸۸تا ابتدای سال۹۲ ،۴۷.۵میلیون،۶۰.۲میلیون ، ۷۷.۸میلیون و ۷۸.۷میلیون تن کالای غیرنفتی  به ارزش های ۲۱.۹میلیارد،۲۶.۵میلیارد،۴۴میلیارد و ۴۱.۳میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و ۵۱.۹میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴سال گذشته)،۴۵.۳میلیون،۳۸.۳میلیون و ۳۹.۴میلیون تن به ارزش های ۵۵میلیارد و ۲۸۷میلیون ، ۶۴میلیارد و ۴۵۰میلیون (بالاترین  میزان ارزشی واردات در ۲۴سال گذشته)،۶۱.۸میلیارد  و ۵۳میلیارد و ۳۴۸میلیون دلار ، کالا از سایر کشورها خریداری شد.
 
سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی  دولت یازدهم اظهار داشت: از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳میلیون و ۷۵۱هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷میلیارد و ۸۳۹میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸.۵میلیون تن به ارزش ۱۷۹میلیارد و ۳۳۸میلیون دلار آن راصادرات و ۱۴۵میلیون و ۲۵۱هزار تن به ارزش ۱۸۸میلیارد و ۵۰۱میلیون دلار آن واردات بوده است .
 
از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳.۸میلیون ، ۱۰۰.۷میلیون، ۹۳.۹میلیون و ۱۳۰میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزشهای ۴۱میلیارد و ۸۴۸میلیون ،پنجاه میلیارد و ۵۶۱میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان  صادر شد و ۳۳.۶میلیون ،۴۳میلیون، ۳۵.۱میلیون و ۳۳.۴میلیون تن کالا  به ارزشهای ۴۹میلیارد و ۷۰۹میلیون، ۵۳میلیارد و ۵۶۹میلیون ، ۴۱میلیارد و ۵۳۹میلیون  و ۴۳میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار نیز واردات داشتیم.
 
 ازابتدای سال ۹۶تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷میلیارد و ۷۸۲میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰میلیون تن به ارزش ۱۶۷میلیارد و ۶۵۲میلیون دلار وسهم واردات ۱۴۰میلیون تن کالا به ارزش  ۱۸۰میلیارد و ۱۳۰میلیون تن بوده است.
 
لطیفی توضیح داد: ۱۳۲.۹میلیون تن کالا به ارزش ۴۶میلیارد و ۹۸۲میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸میلیون تن به ارزش ۴۴میلیارد و ۶۷۰میلیون دلاردر سال ۹۷ و ۱۳۵میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱میلیارد دلار در سال ۹۸  و ۱۱۳.۷میلیون تن کالا به ارزش ۳۵میلیارد دلار کالای غیر نفتی  در سال ۱۳۹۹ صادر شده است  و ۳۸میلیون و ۸۵۶هزار تن  به ارزش ۵۴میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲میلیون و ۳۵۶هزار تن به ارزش ۴۳میلیارد و ۱۶۹میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵میلیون تن به ارزش ۴۳.۷میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۳.۷میلیون تن کالا به ارزش ۳۸.۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است.
 
در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی وبین المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک و نیم میلیارد و سال ۹۴ که متبت ۸۹۰میلیون دلار بوده است منفی بوده است .(در سال به منفی بیش از ۳۰میلیارد دلار رسیده است)
 
وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال های گذشته گفت: درسالهای اخیر هر کیلوکالای صادراتی به طورمتوسط ۳۰ تا ۳۸ سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال ۹۰ با ۵۶سنت بوده است  در موضوعکالاهای وارداتی نیز درسال های اخیر هرکیلویک دلار و ۲۵سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات درکیلو در ۲۴ سال گذشته نیز به سال ۹۰  با یک دلار و ۶۱سنت بر می گردد. پایین ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال ۷۸ با ۱۹سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین ترین میزان ارزش  به ازای هرکیلو با ۵۵ سنت به سال ۷۹برمی‌گردد.
 
از سال ۷۶ تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز برصادرات کالاهای غیر نفتی با منطقه و کشورهای دنیا می‌توان صادرات کشور را سالانه۱۰۰میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط ۱۰درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیا است.
 
از سال ۹۳ صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی  کشور افزوده شده است که این نکته برای  علاقمندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می‌آید.
 
 
انتهای پیام/
 
منبع: تسنیم
https://www.dana.ir/1741533
ارسال نظر
نظرات