گروه: فیلم و صوت
ساعت: 09:05 منتشر شده در مورخ: 1400/05/18 شناسه خبر: 1758062
دانلود
شهردار جدید تهران گفت: اولویت ما نیروهای داخلی شهرداری است/ تصمیمات بنده براساس کانون ارزیابی خواهد بود.
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۸ مرداد | ساعت:09:05
نظرات
ارسال نظر