گروه: فیلم و صوت
ساعت: 09:14 منتشر شده در مورخ: 1400/06/20 شناسه خبر: 1767047
دانلود
رئیس جمعیت هلال احمر: واکسن سینوفارم که به کشور وارد می شود مورد تائید سازمان جهانی بهداشت و تولید پکن است. این واکسن را بدون واسطه از کارخانه تهیه می کنیم.
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ شهريور | ساعت:09:14
نظرات
ارسال نظر