گروه: فیلم و صوت
ساعت: 10:44 منتشر شده در مورخ: 1400/06/29 شناسه خبر: 1769747
دانلود
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده: ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد تا خودروهای فرسوده فعلی بازیافت شوند.
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور | ساعت:10:44
نظرات
ارسال نظر