گروه: فیلم و صوت
ساعت: 16:08 منتشر شده در مورخ: 1400/07/12 شناسه خبر: 1773636
دانلود
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: هیچ جای قانون مطلبی مبنی بر اجبار ثبت اموال منقول در دفترخانه نیامده است.
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر | ساعت:16:08
نظرات
ارسال نظر