شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان آذربایجان شرقی
ساعت: 14:01 منتشر شده در مورخ: 1394/04/02 شناسه خبر: 345996

امضاء اصناف هشترود پای گزاره برگ ملی هسته ای +تصاویر

امضاء اصناف هشترود پای گزاره برگ ملی هسته ای +تصاویر
جمعی از کسبه و بازاریان شهرستان هشترود به جمع حامیان گزاره برگ ملی هسته ای پیوستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  به نقل از خبرنگار پیک هشترود، درپی توافقات انجام شده درمذاکرات هسته ای مردم فهیم ایران با صدور گزاره برگ ملی هسته ای، توافقات هسته ای را رعایت موارد مطرح شده در این گزاره برگ می دانند، و هرگونه توافقی را بدون اصول ذکرشده دراین طومار را رد و هرگز نمی پذیرند.

در راستای همین امر مردم شهرستان هشترود نیز باامضای این گزاره برگ به حمایت از این موارد پرداختند و اصناف این شهرستان هم این گزاره برگ ملی را امضا کردند.

تاکنون اقشارمختلف شهرستان هشترود ازجمله بسیجیان این شهرستان،دانش آموزان ،فرهنگیان و… با امضای این گزاره برگ ملی حمایت خود را از تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام کرده اند.
مواردمطرح شده دراین گزاره برگ بدین شرح است:
ماملت ایران باتاسی به رهبرحکیم خودوباتاکیدبرمواضع صریح دیگرمقامات عالی کشورباانتشاراین گزاره برگ ملی هرگونه توافق هسته ای رارعایت اصول زیرمیدانیم:
اصل یک:تمام تحریمهاعلیه جمهوری اسلامی ایران بایدیکجاوهمزمان باامضاءتوافقنامه کاملالغو(نه تعلیق)شود.
اصل دوم:دستاوردهای هسته ای درحدنیازهای واقعی کشوربایدحفظ وتقویت شود.
اصل سوم:هیچ مانعی برای استمرارتحقیقات وپیشرفت های علمی وفنی درامورهسته ای وهیچ محدودیتی برای دانشمندان مربوط وجودنداشته باشد.
اصل چهارم:هیچ نظارتی فراترازمقررات وعرف بین المللی اعمال نشود.
اصل پنجم:هیچ گونه نظارت واعمال محدودیت برنیروهای مسلح ومراکزنظامی وامنیتی پذیرفته نیست.
اصل ششم:توافق هسته ای بایدبرگشت پذیرباشدودرصورت نقض عهددشمن ماهم بتوانیم به شرایط قبل ازتوافق برگردیم.
مااعلام میداریم منافع وعزت کشوروشش اصل فوق بایددرتوافقنامه هسته ای رعایت شود وگرنه مصداق وتوافق بداست ویک قراردادتحمیلی،استعماری وغیرقانونی ونامشروع است وهیچ کس ازطرف ملت ایران اجازه امضای قراردادی بدون رعایت اصول ۶گانه فوق راندارد.
 
 
DSC_0885
 
 
DSC_0886
 
 
DSC_0889
 
 
DSC_0890
 
 
DSC_0894
 
 
DSC_0895
 
 
DSC_0896
 
 
DSC_0897
 
پایان پیام/
https://www.dana.ir/345996
ارسال نظر
نظرات