گروه: چندرسانه ای  |فیلم و صوت
سرکرده گروه تروریستی تندر (انجمن پادشاهی) که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد در پی عملیاتی پیچیده، اکنون در دستان قدرتمند سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار دارد.
۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد | ساعت:19:23