گروه: استان ها |تهران بزرگ
در مرحله سوم کمک مومنانه اتفاق افتاد

توزیع ۶۵۰ بسته کمک مومنانه توسط وزارت راه و شهرسازی

به دنبال فرمان مقام معظم رهبری و مشارکت مردم و سازمان‌های مختلف در این رزمایش، سومین مرحله رزمایش کمک‌های مومنانه وزارت راه و شهرسازی امروز با تهیه 650 بسته ارزاق با ارزش بالغ بر 2 میلیارد ریال اجرا شد. قرار است این بسته‌ها برای توزیع بین اقشار ضعیف در اختیار قرارگاه جهادی سازندگی قرار بگیرد.