جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در عراق منتشر شد؛

پاسخ به شبهات جریان‌های انحرافی صرخی و یمانی

کتاب «شیوه اجتماعی میان مکتب اهل بیت (ع) و روانشناسی اجتماعی» نوشته الشیخ محمدحسین صادق در عراق منتشر شد. این کتاب پاسخ جریان‌های انحرافی صرخی و یمانی است که در عراق فعالند.
قبلی بعدی