جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
آسیب‌های اجتماعی بافت تاریخی؛ خارج از دید مسئولان!

نبود زیرساخت‌ها؛ زندگی در بافت تاریخی یزد را به چالش می کشد

آسیب های اجتماعی بافت تاریخی، متاسفانه امروزه از دید بسیاری مسئولان مرتبط با این حوزه مغفول مانده و بیشترین میزان توجه به حوزه‌های عمرانی، و ظاهری بافت هدایت شده است.
یادداشت؛

حکایت وصله‌های ناجور بتنی به کاهگل‌های اصالت

ترکیب نازیبای سنت و مدرنیته با نخهای بخیه درشت ناموزون وصله های ناجور بتنی را به کاه گلها وصل می کنند تا نفس اصالت را به شماره بیندازد.
قبلی بعدی