جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

فیلم/ نماینده مجلس: برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: هیچ جای قانون مطلبی مبنی بر اجبار ثبت اموال منقول در دفترخانه نیامده است.
قبلی بعدی