جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

چرا ارز ترجیحی به مصرف کننده اختصاص یافت؟

تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تاکید ورزیده بود ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها تداده یا دولتها جرئت اقدام را پیدا نکردند .
یادداشت؛

دانشجویان؛ کانون تزریق امید و مطالبه گری

دانشجویان مسلمان و انقلابی باید با هویت زدایی دینی از دانشگاه مقابله کنند؛ با جریانی که دانشجویان را به‌سوی بی‌تفاوتی و سکوت و عدم احساس مسئولیت اجتماعی و سیاسی سوق می‌دهند مبارزه کنند.
قبلی بعدی