جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

تصاویر/ طرح 46 هزار هکتار منطقه سیستان پس از سفر رییس مجلس

طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان بعد از رهاسازی آب به دست کشاورزان رسیده است.
قبلی بعدی